Alle kurs som er underlagt STCW konvensjonen, som kurs for sjøfolk, er oppbygd av STCW tabeller. Et kurs kan inneholde flere tabeller. Dette vil stå på kursbeviset ditt som "A-VI/1-1: Tabellens navn"

Fortsatt ikke sikker?

Du kan ringe oss på 40002390, ha dokumentasjon på gjennomførte kurs klar, du kan også sende kursdokumentasjonen til hjelp@offshoreutdanning.no så går vi igjennom å ser hvilket kurs du trenger.

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no