Kurs for maritimt

Sikkerhetskurs for fiskere

Sikkerhetskurs for fiskere
Oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere

Tips: Ønsker du å ha sertfikat både for sjøfolk og fiskere, kan du ta sikkerhetskurs for fiskere

Sikkerhetskurs for sjøfolk

Sikkerhetskurs for sjøfolk
Oppdatering av sikkerhetskurs for sjøfolk Videregående sikkerhetskurs for offiserer Oppdatering for offiserer

Jobbe med passasjerer?

Krise og passasjerhåndering sammen med Sikkerhetskurs for sjøfolk gir deg denne muligheten.

Krise- og passasjerhåndtering

Akvakultur VG2

Jobb med oppdrett, lær om drift av akvakulturanlegg og biologisk produksjon. Kan kombineres med jobb.

Denne opplæringen er for mange inngangsporten til en karriere innen akvakultur.

Akvakultur VG2

DP - Dynamisk posisjonering

Vil du jobbe med navigering? Her får du innføring i posisjoneringssystemet som blir stadig mer vanlig på rigger og fartøy offshore.

DP1 Induction
DP2 Simulator

Radio - GOC

Gjelder for radiotelefonstasjoner i den maritime mobile tjenesten, og er gyldig i alle verdens farvann.

GOC - General Operators Certificate (GMDSS)
GOC - Certificate Refresher (GMDSS)

Hurtigående MOB for sjøfolk

Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Hurtigående MOB for sjøfolk
Repetisjon hurtigående MOB for sjøfolk

Krise- og passasjerhåndtering

Med dette kurset oppfyller du kravet passasjerskip, som Hurtigruta, har til nødvendig opplæring.

Krise- og passasjerhåndtering

Livbåtfører redningsfarkoster

Ta ansvar for livbåt og passasjerer dersom skipet må evakueres.

Livbåtfører redningsfarkoster
Repetisjon livbåtfører redningsfarkoster

Medisinsk behandling for sjøfolk

Sjøfolk som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord.

Medisinsk behandling for sjøfolk
Repetisjon medisinsk behandling for sjøfolk

Medisinsk førstehjelp

Du vil etter endt kurs kunne gi omgående førstehjelp i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord.

Medisinsk førstehjelp

Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter

Temaer som internasjonalt og nasjonalt regelverk, ansvarsforhold, sikringstrening

Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter

Ship Security Officer

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer.

Ship Security Officer

Konvertering sikkerhetskurs

Konvertere sikkerhetskurset imellom sjøfolk og offshore.

STCW til GSK
GSK til STCW
Vis kurs liste

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no