STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Skal du jobbe som skipsoffiser? Da er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig.

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Juni 2019

Bergen

Kristiansund

Haugesund

September 2019

Haugesund

Kristiansund

Oktober 2019

Bergen

Skipsoffiserer er en samlebetegnelse og kan bety kaptein, styrmann eller skipslege. Kurset er obligatorisk for alle skipsoffiserer, men også for andre med lederansvar for beredskapsfunksjoner ombord på skip. Kurset går på grunnleggende sikkerhet og beredskapsopplæring, både for å unngå at uønskede hendelser ikke oppstår, men også for å lære hva du skal gjøre når noe likevel skjer.

Vær en leder

Som skipsoffiser er det gjerne du som har det endelige ansvaret for alle om bord, og det krever derfor at du har ekstra sikkerhetsopplæring på ledernivå. Når nødssituasjoner oppstår, skal gitte rutiner følges, og disse må du være kjent med og trygg på. Brann, førstehjelp, redningsfartøy, personlig sikkerhet og omsorg for miljø og mennesker er blant områdene du vil få mer inngående kunnskap om. Etter bestått kurs vil du ha tilegnet deg både praktisk og teoretisk kunnskap, men også gode holdninger som kommer godt med i din lederstilling, med menneskene du skal arbeide med og i jobben du skal utføre.

Tidligere IMO80

Kurset er det samme som tidligere IMO80.

Dette kurset kan du ta i

Kristiansund

Forkunnskaper

Du må ha gyldig Sikkerhetskurs for sjøfolk.

Undervisning

Kurset går over 10 dager, med teori og praktiske øvelser.

Forkunnskaper Sikkerhetskurs for sjøfolk
Gjennomføring Går over 10 ukedager.
Undervisningstider:
Første dag kl 10.00 - 17.00 Øvrige dager kl 08.30 - 15.30
Eksamen/prøve Slutt test i henhold til STCW kodens tabeller
Dette lærer du:
  • Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under ogetter utsetting.
  • Betjene motor på en redningsfarkost.
  • Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet.
  • Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler.
  • Gi førstehjelp til overlevende.
  • Lede brannslokkings -operasjoner om bord på skip.
  • Organisere og lære opp brannlag.
  • Inspisere og vedlikehold anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking.
  • Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse.
  • Gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord
Inkludert i prisen Ved kurs som har varighet utover 4 timer, er lunsj inkludert i kursprisen.
Ikke inkludert i prisen Overnatting og transport.
Betaling Faktura - Kort - Opptil 9 måneders betalingsutsettelse.
Kursbevis Gyldig legitimasjon må forevises for å få utstedt kursbevis. Presis fremmøte er betingelsen for å få godkjent kurset.
Fornying For å kontinuerlig ha godkjent sertifikat må man gjennom et repetisjonskurs hvert 5. år.
Endring av kursdato Endring av kursdato kan avtales inntil 2 dager før kursstart, forutsatt ledig kursplass og godkjenning fra Exsto Offshoreutdanning AS.
Avmelding Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema. Du kan avbestille inntil 8 virkedager før kursstart.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 20.00

hjelp@offshoreutdanning.no