Ship Security Officer

Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO.

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

November 2021

Horten / Oslo

Temaer som trusselbildet i den maritime næringen, internasjonalt og nasjonalt regelverk og sentrale begreper og funksjoner. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Lærerrikt

Kurset tar for seg dagsaktuelle ting som identifisering av trusler, ansvarsforhold mellom involverte parter og utførelse av sikringsprosedyrer.

Hvorfor ta sikkerhetskurs hos oss?

I de snart 10 årene vi har levert offshorekurs, har vi fokusert på å kvalitetssikre alt vi gjør. Vi er ISO-sertifisert etter 9001:2009, noe som betyr at et sertifiseringsfirma jevnlig sjekker at vi leverer som vi skal.

Dette kurset kan du ta i

Horten / Oslo

Undervisning

Kurset gjennomføres på 16 timer fordelt på 2 dager.

Forkunnskaper For utstedelse av ferdighetssertifikat som Ship Security Officer kreves det 12 måneder effektiv fartstid som offiser. Dokumentasjon må sendes inn i forkant av kurset.
Gjennomføring Går over 2 ukedager.
Undervisningstider:
Horten 08.15 - 16.00
Dette lærer du: Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-2.
 • Trusselbildet i den maritime næringen
 • Internasjonalt og nasjonalt regelverk
 • Sentrale begreper og definisjoner
 • Håndtering av sensitiv informasjon
 • Ansvarsforhold mellom involverte aktører
 • Identifisering av trusler, gjenkjennelse og påvisning
 • Påkrevde handlinger ved ulike sikringsnivåer
 • Rapportering av sikringshendelser
 • Kjennskap til beredskapsplanverk
 • Sikringstrening og øvelser
 • Metoder for fysiske søk og inspeksjoner
 • Gjenkjennelse av personer som kan utgjøre en risiko
 • Utførelse av sikringsprosedyrer
Inkludert i prisen Ved kurs som har varighet utover 4 timer, er lunsj inkludert i kursprisen.
Ikke inkludert i prisen Overnatting og transport.
Betaling Faktura - Kort - Opptil 9 måneders betalingsutsettelse.
Kursbevis Gyldig legitimasjon må forevises for å få utstedt kursbevis. Presis fremmøte er betingelsen for å få godkjent kurset.
Fornying Det er foreløpig ikke krav til oppdatering av kurs for Shp Security Officer. Enkelte andre nasjoner kan kreve dette..
Endring av kursdato Endring av kursdato kan avtales inntil 2 dager før kursstart, forutsatt ledig kursplass og godkjenning fra Exsto Offshoreutdanning AS.
Avmelding Må skje skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema. Du kan avbestille inntil 8 virkedager før kursstart.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no