Offshore arbeidsledelse - Fagskole 1 år

Ta fagskolen mens du er i jobb. Etter 2 semester, er du kvalifisert i arbeidsledelse offshore. Utdanningen er tilpasset offshore rotasjon.

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Ta kontakt for pris og kursdatoer

Utdanningen går i dybden for operativ ledelse og kunnskap om sikkerhet, ledelse, organisasjoner, innovasjon, omstilling, regelverk, etc. En arbeidsleder må kunne ta initiativ, ta ledelsen og ansvar, sette mål og løse konflikter.
En leder må også ha myndighet til å ta beslutninger og disponere ressurser.

Lånekassegodkjent

Kunnskap for livet

Utdanningen går over 2 semester som vi tilpasser din offshorerotasjon. Det vil si at du kan jobbe offshore og ta studiet i friperioden. Egenstudie må påberegnes.
Studiet kvalifiserer for støtte og lån fra Lånekassen. Og er NOKUT godkjent.

Opptakskrav

Fagskolen er å regne som påbygning på en fagutdanning og vi opererer med tre ulike hovedveier inn i Fagskolen:
REA – dvs søker blir realkompetansevurdert
YRK – dvs søker med relevant yrkesfaglig kompetanse
ANN – dvs annet kompetansegrunnlag som kvalifiserer for opptak
Søkere må oppfylle en av kompetansegrunnlagene nevnt ovenfor. For mer informasjon se tabell lenger ned på siden.

Undervisning

2 semester (1 år).
Klasseromsundervisning og selvstudium.

Pris

Studiet koster kr. 29.000,- pr. semester inkludert læremidler, også tilgang til læremidlene på internett. Semesteravgiften justeres årlig. Søknadsbehandling og administrasjonsgebyr er på kr. 2.000. Mange søker arbeidsgiveren om å få dekket kostnadene ved studiet, og enkelte selskaper har utdanningsavtale. Studiet er godkjent for støtte hos Lånekassen, www.lanekassen.no Ønsker du å avslutte eller gjøre et opphold i studiet, kan det gjøres kostnadsfritt ved å melde fra til skolen innen 15. mars for det neste skoleåret som starter i august. Annen avmelding fra studiet vil medføre at hele eller deler av inneværende studieår må betales selv om du ikke møter opp.

Opptakskrav REA – dvs søker blir realkompetansevurdert
 • Søkere som har minimum 5-års relevant arbeidserfaring offshore fra et av fordypningsområdene.
 • Dette bør være erfaring som omfatter mer enn en ren hjelpearbeiderstilling på dekk.
 • Videre må søker dokumentere realkompetanse innen allmennfagene norsk, engelsk og matematikk på nivå tilsvarende VG2.
YRK – dvs søker med relevant yrkesfaglig kompetanse
 • Dette er for søkere som har relevante fagbrev etter Norsk Olje og Gass (tidligere OLF) sin retningslinje 024
 • Dette omfatter fagbrev innen kjemi- og prosessfag, elektrofag, brønnfag og ulike mekaniske fagbrev.
 • Søkere må i tillegg dokumentere kompetanse i allmennfagene norsk, engelsk og matematikk på nivå tilsvarende VG2.
 • Søkere med matematikkurs kun f. eks 1P-y fra VG1 – må minimum melde seg opp til eksamen i matematikkurs 1P, eller eventuelt delta i vårt eget matematikkurs eller bestå vår opptaksprøve.
ANN – dvs annet kompetansegrunnlag som kvalifiserer for opptak
 • Dette er for søkere for annet kompetansegrunnlag som kvalifiserer for opptak til Fagskolen.
 • Dette kan være søkere med ”ukurante” fagbrev eller som søkere som har en mer sammensatt utdanningsbakgrunn. Uansett vil det kreves at søker har gjennomført et grunnkurs i Bore- og Brønnteknikk og at en har tatt og bestått de offentlige eksamenene som hører til.
 • Søker må kunne dokumentere kompetanse i allmennfagene norsk, engelsk og matematikk på nivå tilsvarende VG2.
 • Søkere med matematikkurs kun f. eks 1P-y fra VG1 – må minimum melde seg opp til eksamen i matematikkurs 1P, eller eventuelt delta i vårt eget matematikkurs eller bestå vår opptaksprøve.
 • Søker skal ha 2 års relevant arbeidserfaring fra onshore eller offshore arbeid tilknyttet boring, brønnservice, produksjon eller havbunnsinstallasjoner.
Gjennomføring 2 semester (1 år) Klasseromsundervisning og egenstudie.
Det er klasseundervisning på dagtid, modulbasert med 1 - 2 uker hver 6. uke. Dette for å tilpasse undervisning til studenter som jobber offshore.
Dette lærer du: 1. semester
 • Innledende del med allmennfag som matematikk og fysikk, norsk, og engelsk.
 • Linjefag: HMS, reservoargeologi, mekanikk, materiallære, brønndesign, produksjon, trykkontroll, brønnvæsker, reguleringsteknikk og vedlikeholdsstrategi. Avsluttes med 2 tverrfaglige eksamener.
2. semester:
 • Ledelse, økonomi og markedsføring med avsluttende LØM-eksamen.
 • Valg av fordypningsfag. Fordypningsfagene går over ca. 1 ½ semester.
 • Vi tilbyr fire forskjellige fordypningsområder: Boring, Brønnservice, Produksjon eller Havbunnsinstallasjoner.
 • Du har også muligheter for å ta andre valgfag som bl.a. Fysikk 1 og Matematikk R2.
 • I siste del av studiet velger du et hovedprosjekt som skrives ut som en prosjektoppgave og som avsluttes med prosjektfremføring og muntlig eksaminasjon.
Fagplan og læremidler Studiet følger gjeldende fagplan og omfatter allmennfag, felles linjefag, ledelse- og økonomifag, fordypningsfag, og avsluttes med en prosjektoppgave. Læremidlene i de fleste fag er oppdaterte og spesielt tilpasset fagplanene for fagskolen og er tilgjengelige både digitalt og i hefte eller bokform.
Fritak Det er mulig å søke om fritak i enkelte fag dersom du har tatt annen fagskole (teknisk fagskole), eller annen høyere utdanning med tilfredsstillende omfang i noen av de aktuelle fagene på fagskolen.
Eksamen og oppgaver 1. semester: 2 skriftlige tverrfaglige eksamener.
2. semester: LØM eksamen, prosjektfremføring og muntlig eksaminasjon.
Eksamensgaranti Deltakeren må være oppmeldt eller stryke på en eller flere eksamener for å benytte seg av eksamensgarantien. Fra deltakeren starter på Brønnteknikk er eksamengarantien gyldig i 2 år, altså 3 påfølgende semester. Vi garanterer ikke at Brønnteknikk kurset tilbys i samme by de påfølgende 3 semester.
Dataverktøy Ingen spesielle dataverktøy brukt i undervisning. Du må ha tilgang til datamaskin hjemmefra for tilgang til nettbasert opplæring.
Inkludert i prisen
 • Alle lærebøker inkludert.
 • Digital læringsplattform med presentasjoner til de ulike fagene.
 • Dyktige instruktører med praktisk erfaring og oppfølging etter kursevalueringer.
 • Studieveiledning.
 • CV-kurs.
 • Bedriftspresentasjoner.
 • Gratis lunsj og kaffe.
 • Behjelpelig med liste over utleiehybler.
Betaling:
 • Faktura
 • Lånekasse: Dette kurset er godkjent i Lånekassen. Du søker som vanlig på Lånekassen sine nettsider. Se [mer om hvordan søke lån hos Lånekassen.]
  Avmelding: Må skje skriftlig gjennom vårt Avmeldingsskjema.
  Ønsker du å avslutte eller gjøre et opphold i studiet, kan det gjøres kostnadsfritt ved å melde fra til skolen innen 15. mars for det neste skoleåret som starter i august. Annen avmelding fra studiet vil medføre at hele eller deler av inneværende studieår må betales selv om du ikke møter opp..

  4000 2390

  Mandag til fredag
  Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

  hjelp@offshoreutdanning.no