Fagarbeider industriell matproduksjon

Opplæring i sjømatproduksjon. Faget gir deg grunnlag for en karriere innan bearbeiding av råvarer og produksjon av mat.

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Ta kontakt for pris og kursdatoer

Opplæring i matfag gir deg forståelse av sammenhengen mellom råvarer, produksjon, kosthold og ernæring. Kurset fremmer også evnen til å møte utfordringer innenfor teknologi, håndverk og kundebehandling. Opplæringa medvirker til personlig vekst og til å utvikle evne til samarbeid og problemløysing.

Kunnskap for livet

Ferdighetene du skaffer deg gjennom Matfag VG2 er relevant i dag og mange år framover.

Dette kurset kan du ta i

Forkunnskaper

3 til 5 års relevant arbeidserfaring.

Undervisning

4 helgesamlinger, nettbasert opplæring og selvstudium. Datoer for helgesamlinger finner du her.

Forkunnskaper 3 til 5 års relevant arbeidserfaring.
Gjennomføring 4 helgesamlinger samt selvstudium.
Fredag 17.00 - 21.00
Lørdag 09.00 - 17.00
Søndag 09.00 - 15.00
Det må være minimum 12 deltakere påmeldt for at kurset skal gå som planlagt.
Dette lærer du: Råvarer, produksjon og kvalitet.
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i samsvar med relevant regelverk og styringsdokument i matfag
 • drøfte matfag sin rolle i samråd med kosthold, ernæring og levevaner og gjøre greie for tiltak som kan bedre folkehelsa
 • praktisere personlig hygiene og produksjonshygiene i samsvar med gjeldende regelverk
 • vurdere kvaliteten av råvarer, hjelpestoff og tilsetingsstoff
 • velge produksjonsmetode og råvarer i samsvar med resept og produktbeskrivelse
 • lage lokale spesialiteter og andre produkt innen matfag
 • vurdere og kontrollere kvaliteten under produksjonsprosessen og i ferdig vare
 • gjøre greie for de endringene som skjer med råvarer under lagring og i produksjonsprosessene
 • forklare hvordan ulike råvarer og produksjonsprosesser påvirker næringsinnholdet i produktet
 • presentere og forklare en produksjonsprosess
 • klargjøre en maskin eller ei maskinlinje i samsvar med produksjonsbeskrivelsen
 • holde ved like og bruke handredskaper, maskinar og utstyr på en faglig korrekt måte
 • gjøre greie for hovedprinsippa for automatiserte produksjonsprosesser
 • bruke enkle måle-, styrings- og reguleringsteknikker i produksjonsprosessen
 • gjøre greie for hvordan en kan unngå skadedyr og insekt i produksjonsutstyr, produksjonslokale og produkt
 • bruke aktuelle konserveringsteknikker
Salg og markedsføring
 • gjøre greie for kostnadene ved å produsere mat, regne om mengder i resepter og gjøre enkle økonomiske beregninger knyttet til produksjon og salg
 • vurdere produksjonsmetoder og produkt mot etiske prinsipp og samfunnsmessige utfordringer, krav og rammevilkår
 • gjøre greie for rolla og funksjonen til tilsynsmyndighetene ved produksjon og salg av mat
 • emballere og merke produkt i samsvar med gjeldende regelverk
 • gjennomføre enkel markedsføring
 • vurdere et produkt ut fra forbrukene sine krav og behov
 • planleggje og gjennomføre presentasjon av produkt for salg
 • drøfte kva god service og kundebehandling er, og vise dette i praksis
 • bruke digitale verktøy for å gjøre seg nytte av informasjons- og markedskanalar i bransjene
Bransje, fag og miljø
 • gjøre greie for rammevilkårene til de ulike bransjene
 • gjøre greie for relevant regelverk for matfaget og følge det i praksis
 • bruke relevante faguttrykk
 • gjøre greie for fellestrekk og særmerke for yrka innen matfag
 • gjøre greie for helse, miljø og trygghet innen matfag, og følge forskriftene i praksis
 • følge ergonomiske prinsipp og bruke riktig verneutstyr
 • praktisere førstehjelp som er relevant for matfag
 • drøfte bransjene sin påvirkning på det ytre miljøet og gjøre miljøbevisste valg ved produksjon og avfallshåndtering
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til produksjon og salg av mat og drikke
Eksamensform Offentlig skriftlig eksamen med eksamenskode MFG2004
Fagbrev Realkometanse : Arbeidserfaring uten formell kometanse. Etter dette kurset og bestått eksamen, kan du få en vurdering av din realkompetanse for å gå opp til fagbrevet som praksiskandidat innen disse fagområdene :
 • Bakerfaget
 • Butikkslakerfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Kjøttskjærerfaget
 • konditorfaget
 • Pølsemakerfaget
 • Sjømathandlerfaget
 • Slakterfaget
 • Dataverktøy Ingen spesielle dataverktøy brukt i undervisning. Du må ha tilgang til datamaskin hjemmefra.
  Inkludert i prisen: Helgesamlinger. Notatbok, penn og sekk.
  Ikke inkludert i prisen: Lunsj og overnatting. Eksamensavgifter (ca kr 1000 pr eksamen).
  Betaling: Faktura - Kort - Opptil 9 måneders betalingsutsettelse - Ved valg av faktura får du tilsendt 2 regninger. En delbetaling på 5 000 kr som du betaler innen 14 dager og en faktura på resterende beløp.
  Avmelding: Må skje skriftlig gjennom vårt Avmeldingsskjema.
  • 4 uker, eller tidligere, før kursstart er det gebyrfritt
  • 4 til 2 uker før kursstart: 25 % av kursavgift
  • 14 til 3 dager før kursstart: 50 % av kursavgift
  • 2 dager eller mindre før kursstart: full kursavgift

  4000 2390

  Mandag til fredag
  Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

  hjelp@offshoreutdanning.no