Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Januar 2021

Horten / Oslo

Trondheim

Bergen

HØST 2020

Merk! Datoer kan bli forandret.

Nettskole tilgang åpner 1. august 2020

Stavanger

04-06 September Samling 1 = Generell geologi og formasjonsevaluering + HMS
18 -20 September Samling 2 = Boreteknologi
02 - 04 Oktober Samling 3 = Brønnvæsker + HMS
30 oktober - 01 november Samling 4 = Brønnkontroll / trykkontroll
06 - 08 november Samling 5 = Produksjon og brønnvedlikehold

Bergen

28 - 30 August Samling 1 = Generell geologi og formasjonsevaluering + HMS
11 - 13 September Samling 2 = Boreteknologi
25 - 27 September Samling 3 = Brønnvæsker + HMS
09 - 11 Oktober Samling 4 = Brønnkontroll / trykkontroll
23 - 25 Oktober Samling 5 = Produksjon og brønnvedlikehold

Datoer for eksamen

11. november
18. november
20. november
26. november

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no