Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Januar 2022

Nettbasert

VÅR 2022

Merk! Datoer kan bli forandret.

Klokkeslett : 18.00 - 21.00

NETTBASERT

Tirsdag: Dato kommer Geologi og formasjonsevaluering
Torsdag: Dato kommer Geologi og formasjonsevaluering
Tirsdag: Dato kommer Geologi og formasjonsevaluering
Torsdag: Dato kommer Boreteknologi
Tirsdag: Dato kommer Boreteknologi
Torsdag: Dato kommer Boreteknologi
Tirsdag: Dato kommer Boreteknologi
Torsdag: Dato kommer Boreteknologi
Tirsdag: Dato kommer Brønnvæsker
Torsdag: Dato kommer Brønnvæsker
Tirsdag: Dato kommer Brønnvæsker
Tirsdag: Dato kommer Brønnvæsker
Torsdag: Dato kommer Trykkontroll
Tirsdag: Dato kommer Trykkontroll
Torsdag: Dato kommer Trykkontroll
Tirsdag: Dato kommer Trykkontroll
Torsdag: Dato kommer Trykkontroll
Fredag: Dato kommer Reservoarteknologi
Tirsdag: Dato kommer Reservoarteknologi
Torsdag: Dato kommer Produksjonsteknikk
Tirsdag: Dato kommer Produksjonsteknikk
Torsdag: Dato kommer Produksjonsteknikk
Tirsdag: Dato kommer HMS
Torsdag: Dato kommer HMS
Dato kommer Forberedelse til eksamen
Dato kommer Forberedelse til eksamen

EKSAMENSDATOER VÅR 2022

For de som har strøket på eksamen og skal ta opp igjen:

BRT2003 HMS og Kvalitet 20 Mai 2022
BRT2005 Leting og boring 25 Mai 2022
BRT2006 Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold 02 Juni 2022
BRT2004 Tverrfaglig 03 Juni 2022
BOR3102 Praksiskandidat Dato Kommer

For de som skal ta eksamen for første gang:

BRT2007 Boring 20 Mai 2022
BRT2008 Komplettering og brønnservice 24 Mai 2022
BRT2009 Prosedyrer og praksis 02 Juni 2022
BOR2010 Tverrfaglig 03 Juni 2022
BOR3103 Praksiskandidat Dato Kommer

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no