Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Juli 2021

Nettbasert

August 2021

Bergen

Oslo

VÅR 2021

Merk! Datoer kan bli forandret.

Nettskole tilgang åpner 11 januar 2021

TRONDHEIM

15-17 januar: NETTBASERT Samling 1 = Generell geologi og formasjonsevaluering + HMS
05-07 februar : NETTBASERT Samling 2 = Boreteknologi
26-28 februar Samling 3 = Brønnvæsker + HMS
12-14 mars Samling 4 = Brønnkontroll / trykkontroll
23-25 april Samling 5 = Produksjon og brønnvedlikehold

BERGEN

22-24 januar: NETTBASERT Samling 1 = Generell geologi og formasjonsevaluering + HMS
12-14 februar : NETTBASERT Samling 2 = Boreteknologi
05-07 mars Samling 3 = Brønnvæsker + HMS
09-11 april Samling 4 = Brønnkontroll / trykkontroll
07-09 mai Samling 5 = Produksjon og brønnvedlikehold

EKSAMENSDATOER

BRT2005 Leting og Boring : 20 mai 2021
BRT2006 Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold : 25 mai 2021
BRT2003 HMS og kvalitet : 26 mai 2021
BRT2004 Tverrfaglig : 02 juni 2021

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no