Tilbake til Brønnteknikk VG2

Brønnteknikk VG2

Relevante fagbrev

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Januar 2022

Nettbasert

For å jobbe som boredekksarbeider er anbefalt bakgrunn 5 års relevant erfaring eller fagbrev innen Teknikk og industriell produksjon (TIP), Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess. For jobb som dekksarbeider bør man ha 3 års relevant erfaring innen TIP eller elektro.

Her er liste over relevante og fagbrev og erfaringsområder. Denne er ikke nødvendigvis komplett.

A

 • Aluminiumskonstruktør
 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Anleggsmaskinreparatør (R94)
 • Automatiker
 • Automatikkmekaniker (R94)
 • Avioniker

B

 • Billakkerer
 • Bilmekaniker, lette kjøretøy
 • Bilmekaniker, tunge kjøretøy
 • Bilskadereparatør
 • Bokbinder
 • Boreog vedlikeholdsoperatør
 • Borefaget (R94)
 • Brønn, hydrauliske rør (R94)
 • Brønn / Brønnoperatør, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønn / Brønnoperatør, havbunnsinstallasjoner
 • Brønn / Brønnoperatør, komplettering
 • Brønnoperatør, kveilerør
 • Brønnoperatør, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønn / Brønnoperatør, sementering
 • Bøkker
 • Børsemaker

C

 • Chassispåbygger
 • CNC-operatør

D

 • Dataelektroniker
 • Dimensjonskontrollør

E

 • Elektriker
 • Elektromotorog transformatorreperatør (R94)
 • Elektroreparatør
 • Energimontør
 • Energioperatør

F

 • Faglaborant
 • Fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling
 • Fagoperatør i fiskeredskapsfaget
 • Fagoperatør i garnframstilling
 • Fagoperatør i grafisk emballasje
 • Fagoperatør i industrisøm
 • Fagoperatør i kjemisk prosessindustri
 • Fagoperatør i kranog løfteoperasjoner
 • Fagoperatør i polymerkompositt
 • Fagoperatør i produksjonsteknikk
 • Fagoperatør i termoplast
 • Fagoperatør i trikotasje
 • Fagoperatør i veving
 • Filigranssølvsmed
 • Finmekaniker
 • Flyinteriørog utstyrsmekaniker (R94)
 • Flykomponentavioniker (R94)
 • Flykomponentmekaniker (R94)
 • Flymotormekaniker
 • Flystrukturmekaniker
 • Flysystemavioniker (R94)
 • Flysystemmekaniker
 • Flytekniske fag (R94)
 • FU-operatør / Fjernstyrte undervannsoperasjoner

G

 • Garveri (R94)
 • Gravør
 • Garverioperatør
 • Grafisk trykker
 • Gjenvinningsoperatør
 • Gullsmed

H

 • Heismontør
 • Hjulutrustningsreparatør
 • Horn-, beinog metallduojár

I

 • Industriell overflatebehandler
 • Industrimekaniker
 • Industrimontør
 • Industrirørlegger
 • Industrisnekker
 • Industritapetserer
 • Industritekstil, farging, trykking og etterbehandling (R94)
 • Industritekstil, fiskeredskap (R94)
 • Industriell skotøyproduksjon (R94)
 • Industritekstil, veving (R94)
 • Industritekstil, garnframstilling, spinning (R94)
 • Industritekstil, trikotasje (R94)

K

 • Kabelbygger (R94)
 • Karosserimaker (R94)
 • Keramisk dekor (R94)
 • Keramisk forming (R94)
 • Komposittbåtbygger
 • Kuldeog varmepumpemontør
 • Kuldemontør (R94)
 • Kran (R94)
 • Kjemiprosess (R94)
 • Kjemisk-teknisk industri (R94)

L

 • Landbruksmaskinmekaniker
 • Labratorie (R94)
 • Logistikkoperatør
 • Låsesmed

M

 • Maskinarbeider (R94)
 • Matros
 • Materialadministrasjons (R94)
 • Metallurgiske prosessfag (R94)
 • Metallvareproduksjon (R94)
 • Metallformer (R94)
 • Modellbygger
 • Motormann
 • Motormekaniker
 • Motorsykkelmekaniker
 • Møbelsnekker

N

 • NDT-kontrollør
 • Nautisk instrumentmaker (R92) 

O

 • Optroniker (R94)
 • Ortopedisk fottøy (R94)
 • Ortose/protesefag (R94)
 • Orgelbygger

P

 • Plast (R94)
 • Plastmekaniker
 • Platearbeider
 • Presstøper (R94)
 • Produksjonselektroniker (R94)

R

 • Reparatør av lette kjøretøy (R94)
 • Reparatør av tunge kjøretøy (R94)
 • Reservedelsekspeditør
 • Reservedels for kjøretøy (R94)
 • Romteknologi

S

 • Skofagoperatør
 • Signalmontør
 • Serviceelektroniker (R94)
 • Serigraf
 • Skinnog pelsduojár
 • Smed (R94)
 • Støper
 • Sponog fiberplateproduksjon (R94)
 • Sykkelreperatør (R94)
 • Sveiser
 • Sølvsmed

T

 • Tavlemontør
 • Tekstilrenhold (R94)
 • Tekstilduojár
 • Tekstilrenser
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Terminalarbeider (R94)
 • Togelektriker
 • Trebåtbygger
 • Treforedlings (R94)
 • Tredreier
 • Treduojár
 • Treskjærer

U

 • Storurmaker (R94)
 • Urmaker (R94) 

V

 • Vaskerioperatør
 • Verktøymaker
 • Veveog strikkeduojár
 • Vikler og transformatormontør

Y

 • Yrkessjåfør

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no