Akvakultur VG2

Her vil du lære om drift av akvakulturanlegg, røkting og biologisk produksjon.
Kurset handler om drift av ulike typer akvakulturanlegg ut fra miljømessige, etiske, biologiske, tekniske og økonomiske forhold. Som gir deg kompetanse knyttet til bærekraftig og trygg matproduksjon, og bidra til å utvikle selvstendige yrkesutgivere i ulike anlegg.

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

Januar 2022

Trondheim

Målrettet utdanningsløp

Akvakultur er en målrettet utdanning for deg som ønsker å bli fiskeoppdretter, også kalt havbruker. Vi jobber med målrettet kunnskap, med fokus på eksamener for privatister.

Akvakultur i praksis

Vi arrangerer en ekskursjon til et nærliggende oppdrettsanlegg hvor du får oppleve lakseoppdrett i tett samspill med natur og naturkrefter. Med nødvendig sikkerhetsutstyr tar vi med deg med båt ut så du får du se og lære om livet i merdene, hvordan anlegget driftes. Med forskninsgsbasert kunnskap og undervisning i bærekraft får du være med å dissekere fisk, her kan du utforske og lære hvordan en laks fungerer.

En trygg vei

Med over 12 år som arrangør av maritime kurs vet vi hva som trengs. Som student hos oss nyter du godt av vår erfaring i å gjennomføre kurs på en effektiv måte. Kurset er lagt opp slik at det fint kan kombineres med jobb, familieliv og andre forpliktelser. Skulle noe allikevel hindre deg fra å komme på en samling, gir vi deg muligheten til å delta på samme samling på et av våre andre kurssteder.

Kunnskap for livet

Ferdighetene du skaffer deg gjennom Akvakultur VG2 er relevant i dag og mange år framover. Oppdrett i Norge er en sterkt voksende bransje som krever dyktige og engasjerte mennesker som kan henge med i en bransje i rivende utvikling.

Du vil lære å drifte et akvakulturanlegg, hvor du steller, overvåker og fôrer organismer i vann. Som fiskeoppdretter er det sin jobb å sørge for at fisken har best mulig levevilkår for utvikling og vekst. Oppdrett deles inn i landbasert og havbaserte anlegg, hvor landbasert er produksjon av rogn, yngel og settefiskfasen i fokus. Havbasert er et matfiskanlegg, hvor laks og ørret er de mest sentrale oppdrettsartene.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper

Undervisning

4 helgesamlinger inkludert ekskursjon og selvstudium. Datoer for helgesamlinger finner du her.

Forkunnskaper Alle kan delta på kurset, ingen forkunnskaper nødvendig.
Gjennomføring 4 helgesamlinger samt selvstudium.
Fredag 17.00 - 21.00
Lørdag 09.00 - 17.00
Søndag 09.00 - 15.00
Det må være minimum 12 deltakere påmeldt for at kurset skal gå som planlagt.
Dette lærer du: Drift og produksjon:
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver i et akvakulturanlegg etter gjeldende regelverk
 • registrere og vurdere miljø- og produksjonsparametere
 • beregne fôrmengde og anvende ulike fôringsstrategier avhengig av art og utviklingstrinn
 • renholde og vedlikeholde utstyr som brukes i akvakulturnæringen
 • kontrollere, sortere og transportere akvakulturorganismer
 • planlegge og gjennomføre arbeid i akvakulturanlegg i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utarbeide, tolke og anvende en produksjonsplan
 • beskrive organiseringen av en akvakulturbedrift og vurdere sammenhenger mellom innsatsfaktorer, eget arbeid og økonomi
 • beskrive og anvende kvalitetsmål for akvakulturorganismer underveis i produksjonen og på sluttprodukter
 • beskrive markedet for produkter fra akvakulturproduksjoner og vurdere mulige framtidsutsikter
 • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
Biologi og miljø:
 • vurdere sammenhengen mellom akvakulturarters biologi og ulike driftsformer
 • gjøre rede for miljøfaktorene i det akvatiske miljøet og vurdere faktorene ut fra artens miljøkrav og toleransegrenser
 • vurdere atferd, utseende og helsetilstand hos akvakulturorganismer og gjennomføre tiltak i tråd med regelverk for forebyggende helsearbeid og dyrevelferd
 • beskrive og reflektere over avlsarbeidet for aktuelle akvakulturorganismer
 • beskrive miljøpåvirkninger fra akvakulturvirksomhet og drøfte hvordan disse kan reduseres
 • drøfte hvordan akvakulturvirksomhet kan drives i sameksistens med andre interesser
Anlegg og teknikk:
 • beskrive hvordan aktuelle anleggstyper innenfor akvakultur er bygget opp, og drøfte anleggets funksjonalitet
 • anvende redskaper og utstyr ut fra situasjon og behov, utstyrets oppbygning og bruksområde
 • velge materialer etter formål og utføre sammenføyninger
 • drøfte forebyggende tiltak, vurdere skadebegrensende tiltak ved uhell og følge nødprosedyrer
 • arbeide om bord i båt på en sikker måte og utvise godt sjømannskap
 • bruke yrkesrelevant kommunikasjonsutstyr til å kommunisere
 • utføre stropping, anhuking, rigging og signalføring ved bruk av kran
Eksamensform 4 skriftlige eksamener for de som ikke har arbeidserfaring fra før:
 • AKV2005 Drift og produsjon
 • AKV2006 Biologi og miljø
 • AKV2007 Anlegg og teknikk
 • AKV2008 Tverrfaglig
1 skriftlig eksamen for de som har 3-5 års relevant arbeidserfaring:
 • AKV3102 Praksiskandidat
Dataverktøy Ingen spesielle dataverktøy brukt i undervisning.
Du må ha tilgang til datamaskin hjemmefra for tilgang til nettbasert opplæring.
Jobbmuligheter Etter utdannelsen så kan du som fiskeoppdretter jobbe som tekniker eller røkter på et oppdrettsanlegg som driver med oppdrett av matfisk, stamfisk som avles, settefisk, smolt eller utklekking av rogn. Du kan også jobbe med forskning, akvarier og salg. Som fiskeoppdretterbør du ha interesse for marinbiologi, mekanikk og data og ha forståelse for miljø, fiskevelferd og hygiene.
Inkludert i prisen: Helgesamlinger.
Nettbasert mattekurs.
Ikke inkludert i prisen:
 • Lærebok : Akvakultur - vg2 - havbruk i Norge, kjøpes her : https://bit.ly/34pbvZW
 • Lunsj og overnatting
 • Eksamensavgifter (ca kr 1000 pr eksamen).
 • Tilleggskurs som : STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, G11 Stroppekurs, Truckførerkurs og SRC/VHF Radiosertifikat
 • Betaling:
 • Faktura
 • Kort
 • Betalingsutsettelse
 • Avmelding: Må skje skriftlig gjennom vårt Avmeldingsskjema.
  Kursstart er 1. August for Høstsemesteret og 5. Januar for Vårsemesteret.
  • 4 uker, eller tidligere, før kursstart er det gebyrfritt
  • 4 til 2 uker før kursstart: 25 % av kursavgift
  • 14 til 3 dager før kursstart: 50 % av kursavgift
  • 2 dager eller mindre før kursstart: full kursavgift

  4000 2390

  Mandag til fredag
  Sommertid juni og juli fra 08.00 - 16.00

  hjelp@offshoreutdanning.no