Støtte fra NAV/LO

Kan jeg få støtte fra NAV?

I noen tilfeller kan NAV dekke kursavgiften. Om du melder deg på et og krysser av for at NAV skal betale, må du ha avklart dette med saksbehandleren din på forhånd. Om du får støtte eller ikke er individuelt og vil bli vurdert ut ifra din historikk og hvilke muligheter du har for å få jobb etter endt kurs.

Kan jeg få støtte fra LO?

For å søke støtte fra LOs Utdanningsfond må du ha bekreftelse fra oss på at du har gjennomført eller er tatt inn på kurs, hvilket kurs det er snakk om, hva det koster og når det går. Dette gjelder også om kurset allerede er betalt. Søknadsfristen er 15. mai for lengre kurs, mens søknader for kortere kurs behandles fortløpende. Du kan søke elektronisk.

Les mer om LOs utdanningsfond.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no