Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Undervannsingeniør

Subsea-ingeniør

Installasjoner på havbunnen er fremtiden for olje- og gassindustrien, og som undervannsingeniør, også kalt subsea-ingeniør, jobber du med å drifte og vedlikeholde disse subsea-installasjonene. Kort fortalt, vil din jobb gå ut på å få fraktet råolje og gass opp fra de enorme reservatene.

Dette trenger du:

 • Ingeniør, sivilingeniør eller tilsvarende utdanning innen maskin, marinteknikk eller undervannsteknologi
 • GSK sikkerhetskurs
 • Erfaring fra arbeid med boreoperasjoner og subsea-utstyr
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant erfaring

 • Gyldig IWCF-sertifikat
 • Kurs i hydraulik 1, 2 og 3
 • Relevant krankurs, som oftest G4, traverskran eller G20, fastmontert hydraulisk kran
 • Beredskapskurs
 • Kurs i hydrauliske slangekoblinger
 • Kurs i operasjon og vedlikehold av BOP
 • Kurs i smøreteknikk

Legg relevante kurs i handlevogn

Andre krav

Du må ha godkjent offshore helseattest, og i tillegg ha generelt god helse, godt syn og god hørsel.

Yrket subsea-ingeniør er variert og langt fra rutinearbeid. Du vil jobbe med oppgaver som å utforme, installere, tilpasse og styre undervannsfartøy og utstyr som trengs i ulike prosjekter. Ofte skjer dette mens boreoperasjoner pågår. Fordi utviklingen skjer så fort, og det stadig kommer ny teknologi og metoder, byr yrket på spennende utfordringer. Arbeidet innebærer stort ansvar, og eventuelle feilberegninger kan få alvorlige følger. Du bør derfor være god til å analysere problemer, finne løsninger og forutse konsekvenser av det som skjer.

Gode jobbmuligheter

Subsea er et område i vekst, og det trengs stadig mer kompetent personell. Mangel på ingeniører med nødvendig kompetanse har ført til at du som har rett utdanning, har spennende jobbmuligheter over hele verden. Undervannsingeniører har også vært blant de som tjener best offshore de siste årene. Subsea er ikke et fag i seg selv, så ingeniører innen flere områder kan være aktuelle for slike stillinger.

Typiske arbeidsoppgaver for en undervannsingeniør:

 • Koordinere onshore- og subsea-operasjoner
 • Installere, vedlikeholde, teste og reparere utstyr
 • Følge opp bestillinger hos underleverandører
 • Ha overordnet ansvar for at arbeidet blir utført på en sikker og profesjonell måte
 • Dokumentere alle prosedyrer

Personlige egenskaper

Som undervannsingeniør bør du være god til å kommunisere og samarbeide med andre, og samtidig evne å jobbe godt selvstendig. Du bør også ha stor arbeidskapasitet, være fleksibel og ha gode lederevner. Som med andre ingeniøryrker, er det en fordel med interesse for realfag, spesielt matematikk og fysikk.

Videre utdanning og karrieremuligheter

Det finnes mange muligheter for deg som har erfaring som subsea-ingeniør, som for eksempel arbeid innen leverandørbedrifter, rådgivende virksomheter eller ulike typer industri.

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no