Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Tårnmann / derrickman

Tårnmann, også kalt derrickman eller pumperomsoperatør, jobber i pumperommet på boredekket, og har arbeidsoppgaver tilknyttet boremaskineriet og boreoperasjonen.

Dette trenger du:

Alle tårnmenn begynner sin karriere på boredekket og jobber seg oppover derfra. Kravene er derfor de samme som hos boredekksarbeidere, i tillegg til at du trenger erfaring.

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant erfaring

Legg relevante kurs i handlevogn

Andre krav

Du må ha godkjent offshore helseattest og i tillegg være fysisk egnet til beredskapsoppgaver.

Som tårnmann jobber du på dekket eller i tårnet på en borerigg. Arbeidsoppgavene kan variere fra rigg til rigg. Navnet tårnmann stammer fra en tid tilbake, da det å tåle store høyder var en del av jobben. I dag har maskiner tatt over mye av arbeidet i høyden. Det samme gjelder andre arbeidsoppgaver, og i dag er yrket en fin kombinasjon av fysisk arbeid og «kontorarbeid», da stadig flere operasjoner kan styres fra en dataskjerm i kontrollrommet.

I tillegg til arbeid fra kontrollrommet, må tårnmannen også ha full oversikt over det fysiske anlegget ute, og veksler på å være utendørs og innendørs. I tilfelle havari, uventede situasjoner eller problem, er det tårnmannen som har ansvar for å håndtere dette. Tårnmannen jobber som regel under boreren.

Typiske arbeidsoppgaver for en tårnmann:

  • Ta seg av pumper, rør og ventiler og sørge for at alt er i orden
  • Kommunisere med og få instrukser fra boredekk
  • Supplere med rett mengde og type veske
  • Operere boremaskineri og utstyr for å bore olje- og gassbrønner

Personlige egenskaper

Som tårnarbeider jobber du i team, og du må derfor kunne samarbeide og gi og motta instrukser. Du må like å jobbe både ute og inne, og kunne veksle mellom fysisk arbeid og arbeid med datamaskiner. Datakunnskap er derfor også en fordel.

Karrieremuligheter

For å jobbe deg fra tårnmann og oppover, kreves det som regel teknisk fagskole eller ingeniørutdanning. Noen ganger kan stillingsutlysninger for tårnmenn inneholde krav som ikke nødvendigvis trengs for den jobben. Da er det gjerne fordi de som ansetter ønsker at personen skal kunne jobbe seg videre oppover i systemet.

Fra tårnmann har du mulighet til å jobbe deg oppover i gradene til assisterende borer, borer og til slutt boresjef.

Stilling Rekrutterer til Vanlige krav Tilleggskrav
Hjelpearbeider / dekksarbeider Boredekksarbeider 5 års relevant erfaring eller fagbrev fra Teknikk og indrustiell produksjon (TIP), Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess;
eller VG1 TIP/Elektro Brønnteknikk VG2 + 2 år i lære i bore- og brønnservicefag
Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver
Boredekksarbeider Tårnmann
Tårnmann Assisterende borer Praksis som boredekksarbeider
Assisterende borer Borer Praksis som tårnmann, eller boredekksarbeider som har fått tillstrekkelige kunnskaper i boreslamanlegg. Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Gyldig IWCF sertifikat.

Boreteknisk fagskole.
Borer Boresjef Praksis som assisterende borer
Boresjef Senior Boresjef Praksis som borer Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Boreteknisk fagskole.

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no