Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Sykepleier

Er du sykepleier med erfaring og videreutdanning? Da kan du ha en spennende, variert og godt betalt karriere offshore, på fartøy eller plattform.

Dette trenger du:

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant erfaring

 • Videreutdanning i anestesi eller prehospitale tjenester
 • Erfaring fra bedriftshelsetjeneste
 • Erfaring fra forebyggende helsearbeid
 • ATLS-kurs (Advanced Trauma Life Support)
 • PHTLS-kurs (Pre-Hospital Trauma Life Support)
 • HMS-erfaring/utdanning
 • Gode engelskkunnskaper

Andre krav

For å jobbe som sykepleier offshore bør du ha normalt god helse og godkjent helseattest. Du må også ha AHLR-sertifisering (Avansert Hjerte-Lunge-Redning) som ikke er eldre enn 12 måneder.

Alle døgnbemannede installasjoner skal ha én eller flere offentlig godkjente sykepleiere. Det betyr at det finnes muligheter for deg som har den rette bakgrunnen og som kunne tenke deg å gjøre noe nytt og spennende.

Som offshore sykepleier gir du hjelp, pleie og veiledning til syke, skadde og andre trengende. Det kan være alt fra vond rygg og luftveisplager, til kuttskader og mer akutte situasjoner, og arbeidsoppgavene er ofte varierte. Som offshore sykepleier vil du også jobbe med å forbedre arbeidsmiljø og å kontrollere hygienen om bord i form av kontroll av matvarer, renhold, drikkevann og så videre. Du vil også spille en viktig rolle som en del av redningsmannskapet i helikoptrene. Ofte vil undervisning og opplæring av de andre ansatte inngå i arbeidet.

Typiske arbeidsoppgaver for en offshore sykepleier:

 • Undersøke og gi hjelp til syke og skadede
 • Ha konsultasjoner i samarbeid med bedriftslege
 • Kartlegge arbeidsmiljø og hygieneforhold
 • Undervise i førstehjelp
 • Bidra til HMS-arbeid

Personlige egenskaper

Du må kunne trives og mestre både selvstendig arbeid og arbeid i team. Det er også en fordel om du er initiativrik, målbevisst og resultatorientert.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no