Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Stabilitetssjef

Som stabilitetssjef er du den maritime lederen på riggen, og er ansvarlig for navigering og posisjonering. Du jobber tett sammen med plattformsjefen og holder oversikt over alt som foregår på dekk på rigg.

Dette trenger du:

 • Maritim høyskoleutdanning
 • Kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 2
 • Stabilitetssjefskurs, alle moduler i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalifikasjonskrav
 • GOC-sertifikat
 • Krankurs, G20, fastmontert hydraulisk kran
 • GSK sikkerhetskurs for arbeid på plattform
 • IMO80 sikkerhetskurs for skipsoffiserer for arbeid på båt
 • Ubegrenset DP-sertifikat, for jobb på DP-rigg (DP1, DP2)
 • Kunnskap og erfaring med HMS-arbeid
 • Minimum ett års praksis som kontrollromsoperatør på flyttbar innretning
 • Erfaring som dekksoffiser klasse 1
 • Ledererfaring
 • Økonomikunnskaper

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant utdanning

 • Kurs i oljevern
 • Kurs i skadestedsledelse
 • Kurs i risikoanalyse
 • ISPS-kurs (International Ship and Port facility Security)
 • Verne- og miljøkurs

Andre krav

Det stilles strenge krav til helsetilstand, spesielt til fargesyn, og du må ha godkjent helseattest.

Din jobb er å daglig kalkulere stabiliteten til plattformen, og passe på at plattformloggen føres i henhold til regelverket. Du har ansvar for lasting og lossing av forsyninger og at nødvendig utstyr både ankommer og forlater plattformen på en sikker måte. Når utstyret plasseres på plattformen, er det stabilitetssjefens ansvar å sørge for at plattformen forblir stabil.

Typiske arbeidsoppgaver for en stabilitetssjef:

 • Kalkulere plattformens stabilitet
 • Assistere plattformsjefen
 • Vedlikeholde skrog, løfteutstyr, navigasjonsutstyr og annet sikkerhetsutstyr
 • Kontrollere og operere riggens ballastsystem
 • Overvåke fartøy i nærheten, også supplybåter og helikoptre

Personlige egenskaper

Som stabilitetssjef må du ha stor arbeidskapasitet, være initiativrik og kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må også være fleksibel og ha gode leder- og kommunikasjonsevner.

Videre karrieremuligheter

Den neste steget i karrierestigen er opp til plattformsjef, som er en stilling som krever erfaring som stabilitetssjef.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no