Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Radiooperatør

Som radiooperatør jobber du med å formidle kontakt mellom rigg, supplybåter, helikoptre, andre installasjoner og land. Slike jobber finnes både på skip og installasjoner over hele verden.

Dette trenger du:

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant erfaring

  • Radiotelegrafistskole
  • Navigatørutdanning
  • Gode HMS-kunnskaper
  • Kurs i HFIS (helikopterkommunikasjon)
  • Kurs i værobservasjon

Andre krav

Du må ha godkjent offshore helseattest og i tillegg ha generelt god helse, godt syn og god hørsel.

Radiooperatøryrket har forandret seg mye med tiden. Før foregikk kommunikasjonen ved hjelp av morse, i dag er det VHF-radio som gjelder. Vanlige mobiltelefoner holder ikke mål til sjøs, men hele norskekysten og store deler av Nordsjøen er dekket av radiostasjoner. Slik er radiokommunikasjon den eneste sikre måten å kommunisere på. Som radiooperatør kommuniserer du med frakt i området, og holder også oversikt over helikopterbevegelser, passasjerer og gods.

Typiske arbeidsoppgaver for en radiooperatør

  • Overvåke alle radiofrekvenser
  • Kommunisere med helikoptre
  • Sende og motta meldinger mellom plattformer
  • Holde oversikt over supplyskipenes plassering
  • Vedlikeholde kommunikasjonsutstyret

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjonsevner er en viktig egenskap for en radiooperatør. Du må også like å jobbe strukturert, selvstendig og nøyaktig, og trives med en hektisk arbeidshverdag.

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no