Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Plattformsjef

Offshore Installation Manager

Som plattformsjef er du øverste leder på installasjonen og har overordnet sikkerhetsansvar for både personal og plattform. Du har stort ansvar på flere områder, og må ha både maritim utdannelse, ledererfaring og kunnskap om økonomi.

Dette trenger du:

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen anbefalt erfaring

 • Dekksoffisersertifikat
 • Plattformsjefkurs
 • Verne- og miljøkurs
 • Kurs i beredskapsledelse
 • Kurs i radioaktive kilder
 • Kurs i risikoanalyser
 • Kurs i oljevern
 • Kurs i hydraulikk 1 og 2
 • Beredskapskurs
 • Truckførerkurs
 • Praksis som stabilitetssjef eller DPO-operatør
 • Datakunnskaper

Legg relevante kurs i handlevogn

Andre krav

Du må ha godkjent offshore helseattest, og i tillegg ha generelt god helse, godt syn og god hørsel.

Mye av arbeidet til en plattformsjef består av møtevirksomhet og informasjonsutveksling, og du må regne med lange arbeidsdager. Dagen begynner med å gå gjennom produksjonen som har foregått på natten, om det har skjedd noe spesielt som må tas tak i. Ellers går du rundt for å sjekke hvordan produksjonen i boreanlegget foregår, og følger med på aktiviteter og prosjekter som er i gang. Det kan være vedlikeholdsprosjekt i alt fra produksjonsdelen til boligkvarteret. Du bør derfor ha god allmennkunnskap om de ulike systemene på plattformen. Når det er mange prosjekter som foregår, er det viktig med god kommunikasjon, slik at ingenting kræsjer eller kommer i konflikt.

Bakgrunnen til plattformsjefer kan være så mangt. Mange har tidligere jobbet som boreleder eller vært høyt oppe i systemet på prosessiden, noen har jobbet seg opp helt fra hjelpearbeider. Andre kan være utdannet sivilingeniør. På en flytende rigg har plattformsjefen ofte maritim bakgrunn, og har klatret karrierestigen, kanskje helt fra dekk og opp. Det er alltid tre plattformsjefer på hver installasjon.

Typiske arbeidsoppgaver for en plattformsjef:

 • Passe på at sikkerhetsforskriftene blir fulgt
 • Ha ansvar for sikkerheten om bord
 • Passe på at alle arbeiderne har den kompetansen de behøver
 • Jobbe med budsjett og kostnader
 • Kommunisere med ledelsen på land

Personlige egenskaper

Du vil forholde deg til og ha ansvar for mange mennesker i jobben som plattformsjef, og må være en tydelig leder og ha gode kommunikasjonsevner. Du må være initiativrik og være en pådriver for både et godt arbeidsmiljø og mer effektivt arbeid.

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no