Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Overflatebehandler / industrimaler

Sjøvann, vind og jevnlig bruk sliter på plattform og utstyr, og det er alltids noe som trenger et strøk med malerkosten, en runde sandblåsing eller en skikkelig overhaling. For å unngå store reparasjonskostnader og usikre arbeidsforhold, er overflatebehandling viktig arbeid.

Dette trenger du:

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant utdanning/erfaring

Legg relevante kurs i handlevogn

Andre krav

Arbeidet er fysisk krevende og du må ha en generelt god helse, godt syn og god hørsel. I tillegg må du ha godkjent offshore helseattest, som ikke er mer enn 2 år gammel.

Som overflatebehandler, også kalt industrimaler, jobber du med hele prosessen med å ivareta konstruksjoner og utstyr, fra å klargjøre og forbehandle, til etterarbeid og kontroll. I det inngår både maling, sprøytelakkering og sandblåsing for å rengjøre og fjerne rust og lignende. Overflatebehandling gjøres for å beskytte mot korrosjon, irr, rust og slitasje, og for å forebygge brann.

Jobb offshore eller på land

Når du jobber med støv, kjemikalier og løsemidler, er det viktig at sikkerhet og HMS ivaretas, og derfor er yrket underlagt strenge regler. Det stilles også stadig større krav til at overflatebehandling blir gjort korrekt. Du kan jobbe som industrimaler i større verkstedsindustri og ved store industrianlegg, offshore og på land.

Et inngangsyrke

Å begynne i et av ISO-yrkene (isolasjon, stillas og overflatebehandling) er for mange det første skrittet for å komme seg offshore. Terskelen for å få jobb i et slikt yrke er lavere enn i flere andre offshoreyrker, men kan gi deg den første og nødvendige offshoreerfaringen du trenger for å komme deg videre. Som industrimaler kan du jobbe både offshore, i landbasert industri eller skipsbygging. Før du kan jobbe med overflatebehandling offshore, må du først ha erfaring fra samme type arbeid på land.

Typiske arbeidsoppgaver for en overflatebehandler:

  • Vurdere, klargjøre og forbehandle konstruksjoner
  • Påføre maling, lakk og emalje på ulike overflater
  • Avgjøre hvilket utstyr og behandling som skal brukes
  • Vedlikeholde utstyr

Personlige egenskaper

Egenskaper som stå-på-vilje, grundighet og evne til å jobbe både selvstendig og i samarbeid, er en fordel i dette yrket. I tillegg bør du være løsningsorientert, systematisk, være flink med hendene og ha gode fagkunnskaper.

Videre utdanning og karrieremuligheter

Etter å ha jobbet som overflatebehandler en periode, kan du utdanne deg videre til korrosjonstekniker og korrosjonsinspektør. Med allmenn studiekompetanse har du mulighet til å gå videre som ingeniør eller sivilingeniør. 2 år på teknisk fagskole gjør deg til fagtekniker, og som fagtekniker kan du starte egen bedrift og er kvalifisert til lederstillinger innenfor ditt arbeidsområde.

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no