Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

DP-operatør

DP står for dynamisk posisjonering og handler om nøyaktig posisjonering til havs. Som DP-operatør er det du som styrer dette systemet, og som slik sørger for at riggen eller fartøyet opprettholder rett posisjon og kurs.

Dette trenger du:

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant utdanning/erfaring

Legg relevante kurs i handlevogn

Andre krav

For å jobbe som DP-operatør må du ha godkjent offshore helseattest.

Det blir stadig mer vanlig med DP-systemer på skip, borerigger, offshore servicefartøy, skytteltanker og mange flere fartøy. Som DP-operatør har du ansvar for å styre og overvåke systemet, og med det sørge for at fartøyet ligger i rett posisjon slik at arbeid, som for eksempel boring, kan utføres uhindret. Du er også ansvarlig navigatør og den som navigerer fartøyet når det skal flyttes. Dette gjør du fra kontrollrommet, ofte i samarbeid med stabilitetssjef.

Det er The Nautical Institute som står for sertifiseringen av DP-operatører, og med den sertifiseringen kan du jobbe over hele verden. Stadig flere fartøy får installert denne typen navigasjonssystem, noe som betyr at det vil bli behov for flere DP-operatører i tiden fremover.

Typiske arbeidsoppgaver for en DP-operatør:

  • Styre DP-systemet
  • Være navigatør under seilas
  • Sørge for effektiv kommunikasjon med borer og ledende personell
  • Overvåke og kontrollere riggens posisjon

Personlige egenskaper

En DP-operatør må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og må være profesjonell og ha høy standard og integritet. At du er fleksibel og har stor arbeidskapasitet er også viktig. Siden du vil jobbe med datamaskiner, er datakunnskap essensielt. Det er også en fordel om du har kunnskap og interesse for matematikk, fysikk og metrologi.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no