Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Brønnoperatør

Sementering

I hele boreprosessen, fra leteboring til ferdigstilling og vedlikehold, er sementering en viktig del av arbeidet. Som sementer, også kalt brønnoperatør innen sementering, gjør du viktig arbeid på både flyttbare og faste oljeplattformer.

Dette trenger:

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant erfaring

Legg relevante kurs i handlevogn

Andre krav

Du må ha godkjent offshore helseattest. Fordi arbeidet foregår til havs og under krevende forhold, må du kunne skilte med god helse og funksjonsdyktighet.

Sementeren samarbeider ofte med tårnmannen, og har ansvar for sement, sementpumpe, høytrykkspumpe, sementeringsblanderen, kontrollrommet og annet tilhørende utstyr. Sementere jobber gjennom et serviceselskap, og veksler derfor på å jobbe på ulike rigger. Under boreoperasjoner er det alltid en sementer tilstede, i tilfelle noe oppstår og brønnen må sementeres igjen uplanlagt. Som sementer vil du også jobbe med trykktesting og plugging av tubing i forbindelse med kompletteringsjobber, pumpejobber, brønnrensing og brønnstimulering.

Typiske arbeidsoppgaver for en sementer:

  • Sementere fast rør for å unngå at borehull raser sammen
  • Sementere igjen brønner som kompletteres eller må forlates
  • Pumpe brønnvæsker
  • Beregne sementvolum som skal pumpes
  • Planlegge, kalkulere, bestille, utføre og rapportere

I dette yrket jobber du mye selvstendig, men også i samarbeid med andre og ofte på tvers av faggrupper. Ofte jobber du sammen med en hjelper, gjerne en under opplæring. Du må kunne planlegge og vurdere hva som skal gjøres og hvordan arbeidet utføres, alltid i henhold til strenge retningslinjer. Brønnfaget sementering skiller seg fra de andre brønnoperatørfagene fordi du må ha stor kunnskap om utstyr, væsker og metoder som brukes i sementoperasjoner.

Personlige egenskaper

Arbeidsoppgavene er varierte, og det stilles store krav til teoretiske og praktiske ferdigheter. Du må kunne jobbe både selvstendig og i team. Noe av arbeidet foregår på datamaskiner, så du bør beherske data. Det er viktig at du har et bevisst forhold og positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet.

Videre utdanning og karrieremuligheter

Å bygge på videre med teknisk fagskole i petroleumsteknologi gir deg kompetanse på mellomledernivå, og er noe du kan gjøre dersom du ønsker å bevege deg opp i systemet. Bachelor i ingeniør- eller teknologifag er også en naturlig påbygning.

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no