Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Brønnoperatør

Kveilerør/Coiled Tubing Operator

Som brønnoperatør innen kveilerør jobber du i borebrønnen med kveilerøroperasjoner, også kalt coiled tubing. Disse rørene kan være flere tusen meter lange og brukes til å utføre vedlikeholdsarbeid nede i olje- og gassbrønner.

Dette trenger du:

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen anbefalt utdanning/erfaring

Legg relevante kurs i handlevogn

Andre krav

Du må ha godkjent offshore helseattest og i tillegg ha generelt god helse, godt syn og god hørsel.

Kveilerør har den fordelen at de kan bøyes og kan derfor komme til flere steder enn en wireline. Disse rørene brukes blant annet for å øke oljestrømmen. Fremst på kveilerøret kan det festes verktøy som gjør det mulig å utføre forskjellige oppgaver, som å loggføre, spyle, fjerne foringsrør, verktøy eller andre hindringer, eller injisere kjemikalier for å løse opp avsetninger. Dette brukes mest i brønner som allerede er i produksjon og som trenger overhaling.

Som kveilerørsoperatør må du vite hvordan brønnen er bygd opp for å hele tiden kunne vurdere og tolke signalene som kommer derfra. Arbeidet foregår i all slags vær, og du må regne med fysisk arbeid og lange dager. Kveilerørsoperatører kan også utføre lignende arbeid i gruvedrift.

Typiske arbeidsoppgaver for en kveilerørsoperatør:

  • Vedlikeholde, reparere og rigge til utstyr
  • Teste, operere og feilsøke utstyr
  • Vurdere risikoen i operasjonene
  • Vurdere og tolke signaler fra brønner
  • Ivareta trykkontroll under brønnoperasjoner

Personlige egenskaper

Du må være ansvarsfull og jobbe nøyaktig og etter plan. Gode sosiale ferdigheter, kommunikasjonsevner og lederegenskaper er en fordel.

Videre utdanning og karrieremuligheter

Med 2 år på teknisk fagskole kan du kvalifisere for stillinger på mellomledernivå. Avhengig av hva slags fordypning du velger, kan du gå i stillinger som borer, boresjef, til ulike brønnserviceaktiviteter eller til å jobbe som operativt personell på produksjonsplattform. Du kan også jobbe deg opp til å bli wireline supervisor og deretter brønnleder.

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no