Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Brønnoperatør

Kabeloperasjoner / wireline operator

Som brønnoperatør innen kabeloperasjoner installerer og manøvrerer du utstyr i oljebrønnen for å sikre viktig informasjon om reservoaret. For å oppnå optimal oljeproduksjon, er oljeselskapene helt avhengig av slike kabeloperasjoner.

Dette trenger du:

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant erfaring

Legg relevante kurs i handlevogn

Andre krav

Du må ha godkjent offshore helseattest. Fordi arbeidet foregår til havs og under krevende forhold, må du kunne skilte med god helse og funksjonsdyktighet.

I arbeidet med kabeloprasjoner jobber du med utstyr i forbindelse med utvinning av olje og gass. Kabler blir sendt ned ned i brønnen for å utføre ulike operasjoner, både under boring og for å teste brønner i produksjon. Kabler brukes til å frakte utstyr opp og ned i brønnen, og de kan også ha utstyr, som måleutstyr for trykk og temperatur, festet til seg.

Vi skiller mellom mekaniske kabeloperasjoner (slickline) og elektriske operasjoner (logging).

Jobben foregår på både faste og flyttbare plattformer hvor det foregår leteboring, produksjonsboring og olje- og gassproduksjon. Du kan også jobbe på land med å klargjøre, vedlikeholde og reparere kabeloperasjonsutstyr.

Typiske arbeidsoppgaver for en brønnoperatør innen kabeloperasjoner:

  • Vurdere, velge og installere diverse utstyr nede i brønnen
  • Måle og beregne trykk og volum i brønnen
  • Klargjøre, vedlikeholde og reparere kabelutstyr
  • Håndtere og vurdere risikofylte operasjoner

Personlige egenskaper

Skal du jobbe som brønnoperatør innen kabeloperasjoner, bør du være nøyaktig, ryddig, ansvarlig og evne å jobbe godt under press. Du må kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Videre utdanning og karrieremuligheter

Med 2 år på teknisk fagskole kan du kvalifisere for stillinger på mellomledernivå. Avhengig av hva slags fordypning du velger, kan du gå i stillinger som borer, boresjef, til ulike brønnserviceaktiviteter eller til å jobbe som operativt personell på produksjonsplattform. Du kan også jobbe deg opp til å bli wireline supervisor og deretter brønnleder.

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no