Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Boresjef/toolpusher

Boresjefen er boreplattformens ansikt utad og fungerer som øverste leder under boreoperasjonene. Boring etter olje er en potensielt farlig jobb, selv under gode forhold, og en av boresjefens viktigste arbeidsoppgaver er å ivareta mannskap, rutiner og sikkerheten på boredekket.

Dette trenger du:

For å jobbe som boresjef må du ha jobbet deg opp fra boredekket, fra boredekksarbeider. Det betyr at du i bunnen trenger denne utdannelsen og disse kursene:

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant utdanning/erfaring

  • Kurs i beredskapsledelse
  • Verne- og miljøkurs
  • Kurs i Bom Fast/Stuck pipe
  • Kurs i risikoanalyse
  • Kurs i brønnhoder
  • Kurs i grunngass
  • Kurs i gassmåling
  • Kurs i H2S (sikker pusteluft)
  • Kurs i oljevernberedskap
  • Opplæring i ulike dataverktøy, som Maisy med flere

Andre krav

Du må ha godkjent offshore helseattest og i tillegg være fysisk egnet til beredskapsoppgaver.

Som boresjef har du ansvar for hele boremannskapet. Du er sjefen for alt det praktiske som blir gjort og følger med på at dine underordnede gjør den jobben de skal. Det innebærer også opplæring og oppfølging av alt mannskapet som jobber med boring. Du vil samarbeide tett med borelederen, som jobber på vegne av oljeselskapet.

Boresjefer har jobbet seg hele veien opp fra boredekket som boredekksarbeider, og har derfor stor kunnskap og mye erfaring med alt som foregår. Før du kan tiltre stillingen som boresjef, må du ha jobbet som nattboresjef, det vil si rekruttboresjef.

Personlige egenskaper

En boresjef er praktisk anlagt og har gode lederegenskaper. Du må kunne samarbeide med mange ulike mennesker, både underordnede og boreleder.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no