Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Borer/driller

Som borer offshore deltar du i alle faser av boreoperasjonene om bord på både faste og flytende installasjoner.

Dette trenger du:

For å jobbe som borer må du ha jobbet deg opp fra boredekket, fra boredekksarbeider. Det betyr at du i bunnen trenger denne utdannelsen og disse kursene:

Merk: For å få komplett brønnteknikk VG2-utdanning må du også ha GSK og krankurs. Tar du utdannelsen gjennom det offentlige, er dette en del av utdanningsløpet. Tar du utdannelsen andre steder, må du ta disse kursene i tillegg.

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant utdanning/erfaring

 • Kurs i Bom Fast (Stuck pipe)
 • Kurs i brønnhoder
 • Kurs i grunngass
 • Kurs i ledelse
 • Kurs i gassmåling
 • Kurs i H2S
 • CMS regelverkskurs
 • Erfaring med HSEQ
 • Relevant system-/utstyrsopplæring knyttet til installasjonen

Andre krav

Du må ha godkjent offshore helseattest, og i tillegg være fysisk egnet til beredskapsoppgaver.

En borer har oppgaven med å betjene boreutstyret slik det er beskrevet i boreprogrammet, og etter de retningslinjer og prosedyrer som selskapet har satt. Du skal følge med på aktiviteter og tolke de ulike signalene som brønnen avgir i forhold til gass og væsketrykk. Skulle det oppstå en situasjon, er det du er ansvarlig for at de riktige tiltakene blir gjennomført.

Før du kan gå i stillingen som borer, må du ha jobbet som assisterende borer.

Typiske arbeidsoppgaver for en borer:

 • Betjene alt boreutstyret på en sikker måte
 • Overvåke brønnen, gjenkjenne, tolke og svare på det som skjer under operasjonen.
 • Holde oversikt over rør og verktøy
 • Informere boresjef om eventuelle avvik
 • Utføre borerapporter
 • Bistå i planlegging, organisering og oppfølgingen av flytting av rigg

Personlige egenskaper

Arbeidet er fysisk, og du må ha gode praktiske ferdigheter, samt være glad i ta i noen tak. Du må ha evnen til å jobbe selvstendig og strukturert, men også samarbeide og jobbe i team. Du bør være fleksibel og løsningsorientert, og trives med en hektisk arbeidshverdag.

Videre karrieremuligheter

Fra borer har du mulighet til å jobbe deg oppover i gradene til boresjef.

Stilling Rekrutterer til Vanlige krav Tilleggskrav
Hjelpearbeider / dekksarbeider Boredekksarbeider 5 års relevant erfaring eller fagbrev fra Teknikk og indrustiell produksjon (TIP), Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess;
eller VG1 TIP/Elektro Brønnteknikk VG2 + 2 år i lære i bore- og brønnservicefag
Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver
Boredekksarbeider Tårnmann
Tårnmann Assisterende borer Praksis som boredekksarbeider
Assisterende borer Borer Praksis som tårnmann, eller boredekksarbeider som har fått tillstrekkelige kunnskaper i boreslamanlegg. Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Gyldig IWCF sertifikat.

Boreteknisk fagskole.
Borer Boresjef Praksis som assisterende borer
Boresjef Senior Boresjef Praksis som borer Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Boreteknisk fagskole.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no