Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Assisterende borer

Før du kan jobbe som borer må du ha erfaring som assisterende borer, slik at du lærer gangen i arbeidet. Det betyr at du er med boreren og hjelper til både før, under og etter boreoperasjoner.

Dette trenger du:

For å jobbe som assisterende borer må du ha jobbet deg opp fra boredekket, fra boredekksarbeider. Det betyr at du i bunnen trenger denne utdannelsen og disse kursene:

Merk: For å få komplett brønnteknikk VG2-utdanning må du også ha GSK og krankurs. Tar du utdannelsen gjennom det offentlige, er dette en del av utdanningsløpet. Tar du utdannelsen andre steder, må du ta disse kursene i tillegg.

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant erfaring

 • Boreteknisk fagskole eller bachelor i petroleumsteknologi
 • Kurs i Bom Fast (Stuck pipe)
 • Kurs i brønnhoder
 • Kurs i grunngass
 • Kurs i ledelse
 • Kurs i gassmåling
 • Kurs i H2S (sikker pusteluft)
 • HMS-erfaring

Andre krav

Du må ha godkjent offshore helseattest og i tillegg være fysisk egnet til beredskapsoppgaver.

Assisterende borer gjør mye av det samme arbeidet som en borer, men har ikke det samme overordnede ansvaret. En borer har gjerne flere assisterende borere som hjelper seg, som sammen jobber i team. Arbeidet kan foregå både på faste og flytende installasjoner.

Typiske arbeidsoppgaver for en assisterende borer:

 • Flytte borerigger og utstyr
 • Mikse og teste borevæsker og kjemikalier
 • Rengjøre og vedlikeholde utstyr
 • Holde oversikt over rør og verktøy

Personlige egenskaper

Arbeidet er fysisk, og du må ha gode praktiske ferdigheter og være glad i ta i noen tak. Du må ha evnen til å jobbe selvstendig og strukturert, men også samarbeide og jobbe i team. Du bør være fleksibel, løsningsorientert og trives med en hektisk arbeidshverdag. Du må også tåle høyder, samt ha gode lederegenskaper.

Videre karrieremuligheter

Fra assisterende borer har du mulighet til å jobbe deg oppover i gradene til borer og boresjef.

Stilling Rekrutterer til Vanlige krav Tilleggskrav
Hjelpearbeider / dekksarbeider Boredekksarbeider 5 års relevant erfaring eller fagbrev fra Teknikk og indrustiell produksjon (TIP), Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess;
eller VG1 TIP/Elektro Brønnteknikk VG2 + 2 år i lære i bore- og brønnservicefag
Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver
Boredekksarbeider Tårnmann
Tårnmann Assisterende borer Praksis som boredekksarbeider
Assisterende borer Borer Praksis som tårnmann, eller boredekksarbeider som har fått tillstrekkelige kunnskaper i boreslamanlegg. Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Gyldig IWCF sertifikat.

Boreteknisk fagskole.
Borer Boresjef Praksis som assisterende borer
Boresjef Senior Boresjef Praksis som borer Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Boreteknisk fagskole.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no