Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Boreleder / drilling supervisor

Som boreleder, også kalt drilling supervisor, er det du som leder borelaget, enten det er på land eller offshore, og det er du som har ansvar for at boringen utføres som planlagt.

Dette trenger du:

For å jobbe som boreleder må du ha jobbet deg opp fra boredekket, fra boredekksarbeider, tårnmann, assisterende borer og borer. I bunnen trenger du dette:

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant erfaring

  • Relevant system-/utstyrsopplæring knyttet til installasjonen
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper
  • Ledererfaring

Andre krav

Du må ha godkjent offshore helseattest.

Borelederen jobber på vegne av oljeselskapet, har en fot i flere leirer og ofte ansvar for flere plattformer. Du vil jobbe både på land og på rigg. På land sitter du sammen med en rekke andre fagfolk og planlegger nye brønner som skal bores. Når alt er planlagt, regnet og beregnet, er resultatet et boreprogram – en detaljert plan for brønnen, med tidsplan budsjett, kostnader med mer. Når brønnen er klar for boring, kommer borelederen offshore på banen, og planlegger så de ulike deloperasjonene sammen med boresjefen.

De fleste boreledere/boreingeniører sitter på land og er ute en tur i ny og ne. Det finnes alltid en boreleder ute på riggen, en på dag og en på natt. Det er borelederen på dagtid som er ansiktet utad, mens nattmannen er mer assistent. Som ny boreleder begynner du alltid på natt.

Borelederens ansvar

Som boreleder har du hovedansvar for gjennomføring av boring, brønnoverhaling og kompletteringsaktiviteter på en borerigg. De store oppgavene omfatter planlegging, organisering, koordinering og styring av alle som er involvert i disse aktivitetene, det vil si bore- og petroleumsingeniører, geologer, entreprenører og hjelpepersonell. Det er også borelederen som skal sikre at alt foregår kostnadseffektivt, samt ta vare på sikkerheten for både personell og utstyr. Som boreleder er det du som tar avgjørelsen om at riggen må forlates eller arbeidet stanses dersom været blir for dårlig.

Typiske arbeidsoppgaver for en boreleder:

  • Lede bore- og kompletteringsoperasjoner
  • Ha overordnet sikkerhetsansvar
  • Delta i planlegging av operasjoner på land
  • Dokumenter og rapportere virksomheten
  • Sikre at alle involverte er godt informert om jobben som skal utføres
  • Sikre kostnadsoptimalisering

Personlige egenskaper

Som boreleder bør du skilte med gode lederegenskaper, samt god evne til å kommunisere. I tillegg bør du være målbevisst, resultatorientert og ha fokus på sikkerhet og effektivitet. Du må kunne jobbe godt både selvstendig og i team.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no