Tilbake til Yrkesguide

Yrkesguide

Boredekksarbeider

Boredekksarbeider er et av inngangsyrkene for deg som vil jobbe offshore. I dette yrket utfører du manuelt grovarbeid, som ofte er hardt fysisk arbeid. Det er derfor yrket også blir kalt roughneck eller floorman.

Dette trenger du:

Legg relevante kurs i handlevogn

Annen relevant erfaring

Legg relevante kurs i handlevogn

Andre krav

Godkjent offshore helseattest, samt være fysisk egnet til beredskapsoppgaver.

Som boredekksarbeider jobber du på boredekket på en borerigg, og du følger ordre fra borer og boresjef. Her utfører du arbeidsoppgaver og håndterer verktøy som inngår i boring og undersøkelser av borehull (brønner). Du må regne med å jobbe lange, harde timer i all slags vær, og må bruke verneutstyr, inkludert sele, øreklokker og termodress. Et arbeidslag på boredekk består som oftest av tre boredekksarbeidere, tårnmann, en boreassistent, en borer og en boresjef.

Typiske arbeidsoppgaver for en boredekksarbeider:

  • Operere og vedlikeholde alt utstyr på boredekk
  • Vedlikehold av utstyr og å sette borerør på riktig plass
  • Beredskapsoppgaver, som livbåtfører
  • Utføre eller assistere i arbeidsoppgaver eller prosjekter gitt av overordnede

Personlige egenskaper

Som boredekksarbeider bør du ha gode praktiske ferdigheter, ha evnen til å både gi og følge instruksjoner og å jobbe i team. Du bør være i god fysisk form, tåle høyder, samt ha gode lederegenskaper.

Videre karrieremuligheter

Fra boredekksarbeider har du mulighet til å jobbe deg oppover i gradene til tårnmann, assisterende borer, borer og til slutt boresjef.

Stilling Rekrutterer til Vanlige krav Tilleggskrav
Hjelpearbeider / dekksarbeider Boredekksarbeider 3 til 5 års relevant erfaring eller fagbrev fra Teknikk og indrustiell produksjon (TIP), Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess;
eller VG1 TIP/Elektro Brønnteknikk VG2 + 2 år i lære i bore- og brønnservicefag
Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver
Boredekksarbeider Tårnmann
Tårnmann Assisterende borer Praksis som boredekksarbeider
Assisterende borer Borer Praksis som tårnmann, eller boredekksarbeider som har fått tillstrekkelige kunnskaper i boreslamanlegg. Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Gyldig IWCF sertifikat.

Boreteknisk fagskole.
Borer Boresjef Praksis som assisterende borer
Boresjef Senior Boresjef Praksis som borer Godkjent offshore helseattest.

Fysisk egenhet til beredskapsoppgaver.

Boreteknisk fagskole.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no