Lønn

Hvor mye tjener jeg på å jobbe på plattform i Nordsjøen?

Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig.

Disse tallene er hentet fra Industri Energi sin tariffavtale. Dette er begynnerlønn, som vil øke i takt med ansiennitet.

NB: Tallene er ca-tall og inkluderer ikke de ulike tilleggene, som for natt, skift, ulempe etc.
Tilleggene kan for mange offshorearbeidere utgjøre en betydelig del av lønna.

Lønnsklasse A

Elektrikere på rigg, riggmekanikere, og riggmekanikere med fagbrev som mekaniker og fagsertifikat innen hydraulikk,
kan regne med en startlønn på ca 726 000.

Lønnsklasse B1

Boreassistenter, kranførere og dekksbaser kan regne med en startlønn på ca 628 000.

Lønnsklasse B

Boredekksarbeidere med fagbrev, BVO, riggbyggere, kranførere, materialforvaltere, tårnarbeidere og dekksbasere
kan regne med en startlønn på ca 705 000 .

Lønnsklasse C

Sveisere med sertifikat, installasjonselektrikere, MPA-mekanikere, assisterende tårnarbeidere og boredekksarbeidere
kan regne med en startlønn på ca 669 000.

Lønnsklasse E

Motorpassere, vedlikeholdsarbeidere med boredekksarbeiderkurs, hjelpearbeidere med boredekksarbeiderkurs, MPA-operatør og hjelpearbeidere
kan regne med en begynnerlønn på ca 608 000.

For mer detaljert oversikt, se Industri Energi sin tariffavtale

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no