Mange nye rigger

- Vi er i disse dager i ferd med å forberede drift av Maersk Interceptor på Ivar Aasen-feltet for Det norske oljeselskap. Dette er den andre av totalt fire nye jack up-rigger vi bringer i drift på norsk sektor, forteller Are Domert, HR Administration Manager i Maersk Drilling Norge AS.

I tillegg til Maersk Interceptor ble Maersk Intrepid startet opp på Martin Linge-feltet for Total i august i år. I andre kvartal leverer Maersk sitt tredje nybygg, som ennå ikke har fått navn, til Statoil. Denne riggen skal til Gina Krogh-feltet. Det fjerde nybygget ankommer i 2016 på Valhall-feltet for BP.

I Norge bringer dette Maersks aktivitet opp til totalt ti jack up-rigger.
- Det gjør oss til den største riggentreprenøren på norsk sokkel målt i antall mobile rigger, forteller Domert.

Investerer 5,5 milliarder USD

Samlet sett representerer nybyggingsprogrammet investeringer i nye rigger på rundt USD 5,5 milliarder, og bringer den samlede riggflåten i Maersk Drilling opp til totale 24 offshore-enheter.

Nye arbeidsplasser

- Nye prosjekter vil generere nye arbeidsplasser offshore. I tillegg vet vi at en del av dem som arbeider i industrien har vært med lenge, og at det derfor vil bli en naturlig avgang som må dekkes opp, forklarer Domert.

1500 Maersk-ansatte offshore i 2016

- Når vi hos Maersk Drilling Norge begynte bemanningsprosessen for de fire nye riggene våre i midten av 2013, hadde vi behov for om lag 550 nyansatte til disse. Vi har nå fylt opp behovet på tre av dem, men vi trenger fremdeles å fylle opp det siste nybygget. Totalt vil vi da være rundt 1500 ansatte offshore i 2016, sier Domert.

Tilbake til olje-fremtiden

Maersk Interceptor bygges nå for Det norske oljeselskap

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no