Bare et spørsmål om når

Lundin Norway ser frem mot et høyt aktivitetsnivå offshore i Norge.

- Alle prognoser viser at vi fortsatt vil ha et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel fram mot 2020 og videre. Det er naturligvis viktig at både oljeselskaper og leverandørindustri greier å holde et kostnadsnivå som gjør oss konkurransedyktige i et globalt marked. Det er gjort en rekke nye funn de senere år som vil sikre mange arbeidsplasser i lang tid, med Johan Sverdrup som det største. Om man tar en utdanning innen olje og gass i dag, tilsier alt at man vil kunne jobbe innen industrien hele yrkeskarrieren, mener Frøydis Eldevik, kommunikasjonsdirektør i Lundin Norway AS.

Grieg-start i 2015

løpet av 2015 planlegger Lundin Norway produksjonsstart på Edvard Grieg-feltet. Dette er selskapets foreløpig største utbyggingsprosjekt, og første egenopererte plattform.

- Vi er også operatør på den ene lisensen i Johan Sverdrup-feltet. Dette vil være et stort prosjekt i vår portefølje, både for første utbyggingsfase fram til 2019, men også for fremtidige faser. I tillegg er vi et svært aktivt leteselskap som har gjort mange funn til nå, inklusive både Edvard Grieg og Johan Sverdrup, og Gohta og Alta-funnene i Barentshavet. Vi forventer dessuten å gjøre flere funn. Disse vil etterhvert komme til en utbyggingsfase, selv om det neppe skjer så raskt som innen de neste fem årene.

Lever i beste velgående

I følge Eldevik kommer norsk sokkel til å være befolket av nordmenn med offshoreutdanning i mange år fremover.
- Den norske offshorearbeideren lever i beste velgående! Mange av feltene som er i produksjon i dag vil fortsatt være i produksjon i flere tiår. Og en rekke nye felt vil bli satt i drift de kommende årene. Dessuten: Gigantutbyggingen på Johan Sverdrup vil kreve kvalifisert offshorepersonell i 50 år.

Lundin har rekruttert mange de siste par årene, og er omlag der de skal være for å kunne bli operatør for Edvarg Grieg.

- Men vi vil fortsatt ha behov for ytterligere personell i årene fremover, forsikrer Eldevik.

- Det vil avhenge av hvilke felt vi skal bygge ut, og når det skal skje. Men vi er en aktiv leteaktør på norsk sokkel, så spørsmålet er mer når enn om.

Tilbake til olje-fremtiden

Boreoperasjoner i Nordsjøen, Lundin Norway.

Lundin Norway AS ble etablert i 2004 med norsk ledelse og norske ansatte for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. De har mer enn 300 fast ansatte og omtrent 60 lisenser.

4000 2390

Mandag til fredag
Sommertid juni og juli fra 08.00 - 15.00

hjelp@offshoreutdanning.no