Olje-industrien trenger arbeidskraft – også i
Fremtiden

– Selv om investeringene går noe ned for 2015, er det det tredje høyeste nivået i historien. Med andre ord er vi langt fra en krise i olje- og gassindustrien.

Gro Bækken, Administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Utviklingen i oljebransjen

Siden første produksjonsår i 1971, har investeringer og aktivitet i oljebransjen økt jevnt, og spesielt de siste ti årene har vi sett en enorm vekst. Nedgangen vi har hørt om den siste tiden er i virkeligheten en markedsjustering som også har forekommet tidligere.

Årsaken til at veksten har avtatt denne gangen er sammensatt. Det har blant annet sammenheng med nedgang i oljepriser og høyt kostnadsnivå på norske rigger. På tross av av dette er ekspertene enige om én ting: Norge vil ha en stor og viktig olje- og gassindustri i mange tiår fremover.

Hvor mye arbeidskraft trenger man fremover

Nedgang betyr ikke krise. Det er snarere en del av en utvikling som vi kjenner igjen fra tidligere. Mye peker mot at det vil være stort behov for kvalifisert offshore-personell i årene fremover.

Gjennomsnittsalderen blant de som jobber offshore i dag er 53 år. Det vil føre til et generasjonsskifte og at bransjen vil trenge ny arbeidskraft.

En rapport fra International Research Institute of Stavanger viser at det vil bli behov for opptil 870 nye arbeidere hvert år. De nye prosjektene som skal settes i gang vil også skape mange nye arbeidsplasser, som ikke er inkludert i disse tallene.

– Ser vi på tallene i et større perspektiv, har denne sektoren opplevd en langvarig vekst i arbeidsplasser på rundt 34 prosent over seks år. Dette er i år avløst av en nedgang på rundt tre prosent av dagens arbeidsstyrke.

Eirik Vatne, professor i økonomi ved NHH

Boring i Barentshavet i 2016/2017.

Gigantutbyggingen på Johan Sverdrup-feltet.

Fremtidige investeringer

Investeringsnivået har vært rekordhøyt de tre siste årene. At veksten nå har avtatt betyr på ingen måte stopp. Oljeselskapene sier selv at de planlegger store investeringer i fremtiden. De arbeider hele tiden med å øke lønnsomheten på norsk sokkel.

Investeringer fremover

  • Gigantutbyggingen på Johan Sverdrup-feltet vil kreve store investeringer og kvalifisert offshorepersonell i 50 år.
  • Statoil vil gjenoppta boringen i Barentshavet i 2016/2017.
  • Statoil vil investere like mye i 2015 som i 2014.

Produksjon fremover

  • Oljedirektoratet estimerer at petroleumsproduksjonen vil ligge rundt dagens nivå frem til 2030.
  • Ekofiskfeltet er estimert å produsere olje frem til 2050.

– Det er masse olje igjen å finne. Horisonten på både Norges og verdens oljealder flyttes hele tiden. Sånn har det vært og slik vil det være i mange tiår fremover.

Professor ved UIO, Dag Harald Claes

Planlegg for fremtiden

Oljeselskapene selv ser lyst på fremtiden. Flere har uttalt at de tror det vil være behov for arbeidskraft på mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Dette er gode nyheter for deg som har lyst til å jobbe offshore.

- Selv om markedet og industrien gjennomgår en reduksjon i aktiviteten akkurat nå, vet vi at blant annet Johan Sverdrup-feltet skal bygges ut de nærmeste årene. Det mener vi vil medvirke til ny økning av aktiviteten på norsk sokkel i årene frem mot 2020. Nye prosjekter vil generere nye arbeidsplasser offshore.
Are Domert, HR Administration Manager
i Maersk Drilling Norge
Les hva Maersk Drilling sier om fremtiden
– Om man tar en utdanning innen olje og gass i dag tilsier alt at man vil kunne jobbe innen industrien hele yrkeskarrieren.
Frøydis Eldevik, kommunikasjonsdirektør
i Lundin Norway AS
Les hva Lundin sier om fremtiden

Vurderer du selv å gå for en jobb offshore, er det ikke dumt å starte planleggingen nå. Å gå kursene du trenger for å bli boredekksarbeider tar fra et halvt til ett år.

Lurer du på hva de ulike offshoreyrkene krever av kurs og erfaring? Se stor oversikt i yrkesguiden.

Har du spørsmål kan du også ringe oss på telefon 4000 2390.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no