Eksamen

Skal du studere Brønnteknikk VG2, må du selv melde deg opp til 4 eksamener hos Privatistweb.

Eksamensoppmelding i Privatistweb

Du må selv opprette en bruker i privatistweb for å kunne gå opp til eksamen:

 1. Gå til privatistweb.no.
 2. Velg fylket du skal ta eksamen i.
 3. Registrer deg som bruker med personnummer, navn, adresse, mobilnummer og e-post.
 4. Registrer oppmelding til fagene:
  BRT2005 – Leting, boring og komplettering
  BRT2006 – Produksjon og brønnvedlikehold
  BRT2003 – HMS og kvalitet
  BRT2004 – Tverrfaglig eksamen
  Du vil da motta KID-nummer som skal brukes ved betaling.
 5. Betal eksamensavgiften til Privatistweb. Oppmeldingen er ikke gyldig før betalingen er registrert.

Du vil få tilsendt brev med nærmere informasjon om eksamen. Eksamen kan bli gjennomført et annet sted enn den skolen du meldte deg opp ved, så vær sikker på at du sjekker tid og sted i brevet du får. Dersom du ikke har fått et slik brev 14 dager før eksamensperioden starter, må du kontakte Privatistweb.
Mer om hvordan bruke Privatistweb.

Sjekk privatistweb jevnlig!

Datoer og annen informasjon kan endres uten at du får beskjed noe annet sted enn på Privatistweb.

Privatistweb kontaktinformasjon

Telefon: 815 70 442 (09.00–12.00)
E-post: privatistkontoret@ude.oslo.kommune.no

Frist for oppmelding

 • Våreksamen: frist for oppmelding er 01. februar.
 • Høsteksamen: frist for oppmelding er 15. september.

Brønnteknikk : Eksamensdatoer Høst 2021:

 • BRT2006 Komlettering, produksjon og brønnvedlikehold : 10 November
 • BRT2004 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk : 17 November
 • BRT2003 HMS og kvalitet : 19 November
 • BRT2005 Leting og boring : 25 November
 • BOR3102 Praksiskandidat - Boreoperatørfaget : Dato kommer

Akvakultur : Eksamensdatoer Høst 2021:

 • AKV2001 Drift og produksjon : 12 November
 • AKV2002 Anlegg og teknikk : 15 November
 • AKV2003 Oppdrett og miljø : 19 November
 • AKV2004 Tverrfaglig : Dato kommer
 • AKV3102 Praksiskandidat : Dato kommer

Eksamensavgift

Eksamensavgiften er 1084,– per eksamen, 4336,– totalt. Har du tatt faget før, men skal ta det på nytt for å forbedre karakteren, er prisen ca 2000,–. Oppmeldingen er ikke gyldig før betalingen din er registrert. Denne avgiften er ikke inkludert i kursavgiften og kan ikke refunderes.

Ved oppmelding til eksamen vil du få et KID-nummer som du må bruke ved betaling. Melder du deg opp flere ganger og mottar mer enn ett KID-nummer, må du bruke det KID-nummeret som hører til den respektive oppmeldingen.

Avmelding

Skal du melde deg av et fag, må du kontakte eksamenskontoret. Eksamensavgiften blir ikke refundert.

Eksamensoppmelding i Nordland fylke

Privatistweb samarbeider dessverre ikke med eksamenskontoret i Nordland, og derfor står ikke dette fylket oppført som et valg. Slik melder du deg opp til eksamen i Nordland:

 1. Gå til www.nfk.no.
 2. Gå videre på "Ta eksamen".
 3. Her finner du informasjon om hvordan du melder deg opp til eksamen, og oppmeldingsskjema.
 4. Du kan fylle ut oppmeldingsskjemaet og sende det til skolen du vil ta eksamen ved eller du kan ta direkte kontakt med skolen. Du kan sende det via post eller e-post. Skal det sendes via e-post må du printe og fylle ut skjemaet, skanne det og sende det på mail.
 5. De fire eksamenene du skal ta er BRT 2005, BRT 2006, BRT 2003 og BRT 2004.

Skolen vil gi deg informasjon om hvordan du betaler. Husk å ta med kvitteringen på eksamensdagen!

For spørsmål, ring oss på 4000 2390, eller eksamenskontoret på 75 65 02 20.

Eksamensoppmelding for utenlandske elever

For å melde deg opp til eksamen trenger du norsk personnummer eller D-nummer. Har du ikke D-nummer så må du fylle ut et skjema som du får av oss, så melder vi deg opp til eksamen.

D-nummer blir gitt til deg som skal oppholde deg i Norge mindre enn 6 måneder. Forlenges oppholdet, må du melde flytting til folkeregisteret og likningskontoret. D-nummeret blir da omgjort til personnummer.

Viktig! Søk om personnummer eller D-nummer ved studiestart for å sikre at du har det til eksamensoppmelding.

Skal du bostedsregistrere deg for lengre opphold, må du møte opp personlig på skattekontoret. For informasjon om hvordan skaffe D-nummer, kontakt oss.

Les mer om bostedsregistrering og D-nummer på Skatteetatens sider.

Gjennomføring av eksamen

Tillatte hjelpemidler

Du har selv ansvar for å undersøke og holde deg oppdatert om hvilke hjelpemidler som er tillatt. Har du spørsmål om dette, se Privatistweb.

Tilrettelegging av eksamen

Har du behov for særskilt tilrettelegging av eksamen, har du krav på å få det. Særskilt tilrettelegging søker du på eget skjema som du får ved Privatistkontoret. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må du sende inn sammen med søknaden. Fristen for å sende inn søknad er 1. februar for våreksamen og 25. september for høsteksamen.

Spørsmål og forbehold

Spørsmål om privatisteksamen kan rettes til din nærmeste videregående skole.

Vi tar forbehold om feil og mangler i denne eksamensinformasjonen. Dersom informasjon du finner her ikke stemmer med noe du har fått fra Privatistweb, skal du anse informasjonen fra Privatistweb som korrekt.

4000 2390

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

hjelp@offshoreutdanning.no