Valgte kurs

Brønnteknikk VG2

Drømmer du om en jobb offshore? For mange blir Brønnteknikk VG2 springbrettet til offshorekarrieren. Her lærer du det du trenger for å jobbe på boredekket på faste og flytende installasjoner.

fra kr 25 000

Januar 2015

Bergen

Tromsø

Trondheim

Oslo

Stavanger

Haugesund

Forkunnskaper

3 til 5 års erfaring eller fagbrev innen TIP, Elektrofag, Mekaniske eller Kjemi og prosess. Se full oversikt

Undervisning

5 helgesamlinger, nettbasert opplæring og selvstudium. Datoer for helgesamlinger finner du her.

Kurset er helgebasert, med dyktige lærere som underviser deg. Trenger du oppfriskning i mattekunnskapene, tilbyr vi gratis nettbasert mattekurs. Og best av alt – du kan finansiere kurset med støtte fra Lånekassen!

Eksamensgaranti

Skulle du stryke på en eksamen, kan du ta opp samlingene du trenger neste semester – uten at det koster noe ekstra.

Kombiner med jobb

Har du forpliktelser som familie, offshorerotasjon eller annen jobb? Som Norges største leverandør av Brønnteknikk, tilrettelegger vi for slikt, og du kan ta igjen samlinger du måtte gå glipp av.

Mange jobbmuligheter

Med Brønnteknikk VG2 i bunnen har du mulighet til å jobbe deg oppover, fra dekksarbeider og boredekksarbeider til tårnmann og boresjef.

Hvorfor ta Brønnteknikk VG2 hos oss?

I de snart 10 årene vi har levert boredekkskurs, har vi fokusert på å kvalitetssikre alt vi gjør. Vi er ISO-sertifisert etter 9001:2009, noe som betyr at et sertifiseringsfirma jevnlig sjekker at vi leverer som vi skal.

Forkunnskaper For jobb som dekksarbeider bør man ha 3 års arbeidserfaring fra et praktisk rettet yrke. For jobb som boredekksarbeider er det anbefalt med 5 års arbeidserfaring eller fagbrev innen Teknikk og industriell produksjon (TIP). Elektrofag. Mekaniske eller Kjemi og prosess.
Se fagbrevoversikt her.
Gjennomføring 5 helgesamlinger samt 60 timer nettbasert opplæring og ca 260 timer selvstudium.
Fredag 17.00 - 21.00
Lørdag 09.00 - 17.00
Søndag 09.00 - 15.00
Se samlingsdatoer og eksamensdatoer. Det må være minimum 12 deltakere påmeldt for at kurset skal gå som planlagt.
Dette lærer du: Leting, boring og komplettering:
 • Gjøre greie for den geologiske jordhistorien og sammenhengen mellom geologien og petroleumsindustrien
 • Forklare bruken av ulike letemetoder
 • Gjøre greie for ulike metoder og utstyr for logging og testing
 • Forklare hvordan en utfører kjerneboring, og hvorfor en gjør det
 • Regne ut trykk og trykkgradienter som kan oppstå i brønner
 • Gjøre greie for oppbyggingen av og virkemåten til ulike typer brønnsikringsutstyr
 • Bruke metoder og prosedyrer for trykkontroll under boreoperasjoner i en simulator
 • Gjøre greie for de vanligste boreoperasjonene og utstyret som blir brukt
 • Gjøre greie for faste og flytende installasjoner og beskrive hovudsystemene som finnnes om bord
 • Gjøre greie for hvordan en brønn blir bygd, forklare formålet med fôringsrør og brønnhovedsystemet, behovet for sementering og metodene som blir brukt til sementering
 • Gjøre laboratorieforsøk med ulike brønnvæsker og gjøre greie for hovudfunksjonene til brønnvæsker, sammensettingen av og egenskapene til ulike typer brønnvæsker
 • Forklare oppbyggingen av og virkemåten til de vanligste hydrauliske, pneumatiske og elektriske anleggene i forbindelse med boring og brønnserviceoperasjoner
 • Gjøre greie for ulike kompletteringsmetoder
 • Gjøre greie for oppbyggingen av produksjonsbrønner, produksjonsrør, brønnhovedutstyr og ventiltre
 • Gjøre greie for havbunnkompletterte brønner, virkemåten til og styringsprinsippene for kontrollsystemet
Produksjon og Brønnvedlikehold:
 • Gjøre greie for drivmekanismer i reservoar, strømmingsgang og trykkfall gjennom reservoar, brønn og overflateutstyr
 • Gjøre greie for oppbyggingen av produksjonsrør, ventiltre og prosessanlegg
 • Gjøre greie for årsaker til produksjonsproblem og tiltak for å løse disse
 • Beskrive de vanligste metodene og prosedyrer som blir benyttet for brønnvedlikehold
 • Forklare ulike brønndrepingsmetoder
 • Gjøre greie for formålet med kabel-, kveilerør og hydrauliske røroperasjoner
 • Gjøre greie for hovedprinsippene for produksjonsprosessen
 • Gjøre greie for ulike transportsystem for olje og gass
HMS og Kvalitet:
 • Arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres trygghet og helse, og til det indre og ytre miljøet, i tråd med gjeldende lover og forskrifter
 • Gjøre greie for faremomentene ved å arbeide på trykksatt utstyr og levende brønner, og for gjeldende regelverk for slikt arbeid
 • Bruke verktøy for avviksrapportering og sikker jobbanalyse
 • Rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver, på både norsk og engelsk
 • Dokumentere grunnleggende trygghets- og beredskapsopplæring, VHF-radiokurs, relevant krankurs og stroppekurs i samsvar med gjeldende retningslinjer for arbeid på sokkelen
Eksamensform 4 skriftlige eksamener med eksamenskoder BRT2001, BRT2002, BRT2003 og BRT2004
Eksamensgaranti Ja. Forutsetter at du har prøvd å ta eksamen - gir deg tilgang til de samlingene du ønsker det påfølgende semester. Ved sykdom må legeerklæring framvises.
Dataverktøy Ingen spesielle dataverktøy brukt i undervisning. Du må ha tilgang til datamaskin hjemmefra for tilgang til nettbasert opplæring.
Inkludert i prisen: Helgesamlinger. Nettbasert materiale, tilgang på nettskolen It's learning. Nettbasert mattekurs. Notatbok, penn og sekk. I tillegg får kursdeltaker låne bøker av oss. Disse må leveres/sendes tilbake til oss etter endt kurs/eksamensperiode. Kursdeltaker betaler eventuell frakt.
Ikke inkludert i prisen: Lunsj og overnatting. Eksamensavgifter (Totalt Kr 1612). Tilleggskurs som GSK/G11/G20/VHF.
Betaling: Faktura - Kort - Opptil 9 måneders betalingsutsettelse - Ved valg av faktura får du tilsendt 2 regninger. En delbetaling på 5 000 kr som du betaler innen 14 dager og en faktura på resterende beløp.
Lånekasse: Dette kurset er godkjent i Lånekassen. Du søker som vanlig på Lånekassen sine nettsider. Se [mer om hvordan søke lån hos Lånekassen.]
Avmelding: Må skje skriftlig gjennom vårt Avmeldingsskjema.
Kursstart er 1. August for Høstsemesteret og 5. Januar for Vårsemesteret.
 • 4 uker, eller tidligere, før kursstart er det gebyrfritt
 • 4 til 2 uker før kursstart: 25 % av kursavgift
 • 14 til 3 dager før kursstart: 50 % av kursavgift
 • 2 dager eller mindre før kursstart: full kursavgift

4000 2390

Mandag til fredag 07.00 - 18.00 (Lørdag og søndag 12.00 til 18.00)

hjelp@offshoreutdanning.no